Back

AFORMAC

Το OSENGO είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ΕΕΚ, ειδικός στη διά βίου μάθηση και την επαγγελματική εκπαίδευση, μέλος της Γαλλικής Ομοσπονδίας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Το OSENGO διαθέτει 32 μόνιμα εκπαιδευτικά κέντρα που βρίσκονται σε τέσσερις περιοχές της Γαλλίας: Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Nouvelle Aquitaine και Center Val de Loire. Για πάνω από τριάντα χρόνια, το OSENGO υποστηρίζει διάφορες ομάδες στόχους για τη δια βίου επαγγελματική εκπαίδευση ή την αλλαγή σταδιοδρομίας. Το OSENGO δημιούργησε ένα ειδικό τμήμα για θέματα σχετικά με την Ευρώπη το 1994 και έκτοτε ηγήθηκε πολυάριθμων έργων κινητικότητας και παιδαγωγικής μηχανικής.

Πανεπιστήμιο του Ντρέσντεν

Η ομάδα έρευνας εφαρμοσμένης ιατρικής ψυχολογίας και ιατρικής κοινωνιολογίας στο τμήμα ψυχοκοινωνικής ιατρικής και αναπτυξιακής νευροεπιστήμης στην ιατρική σχολή Carl Gustav Carus του Technische Universität Dresden (Γερμανία) είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευση και την κατάρτιση φοιτητών ιατρικής σε όλους τους τομείς της ψυχολογίας. Η ερευνητική ομάδα προσφέρει θεραπεία συμβουλευτικής για διάφορες ομάδες ιατρικών ασθενών του πανεπιστημιακού νοσοκομείου, για παράδειγμα για καρκινοπαθείς ή για ασθενείς που περιμένουν μεταμόσχευση οργάνου. ΟΙ θεματικές με τις οποίες καταπιάνεται η ερευνητική ομάδα, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων ψυχολογίας και κοινωνιολογίας, όπως είναι η σχέση γιατρού-ασθενούς, οδοντικό άγχος, ψυχονολογία, ψυχολογία υγείας, ψυχοκοινωνικές πτυχές της ανθρώπινης γενετικής, ψυχική υγεία των μαθητών, συμπεριφορά ασθένειας ή ψυχολογικές μεθόδους.

Αστική Μηκερδοσκοπική Εταιρεία ΠΡΟΛΗΨΙΣ

Το Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής Prolepsis είναι ένας επιστημονικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον χώρο της ιατρικής έρευνας, της προαγωγής υγείας, της περιβαλλοντικής και εργασιακής ιατρικής από το 1990. Βασική πεποίθηση του Ινστιτούτου είναι ότι η υγεία αποτελεί θεμελιώδες, αδιαπραγμάτευτο αγαθό και αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ανθρώπου. Υπό αυτό το πρίσμα, αποστολή του είναι να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της δημόσιας υγείας, εκπονώντας ακαδημαϊκή έρευνα και εφαρμόζοντας τα αποτελέσματά της τόσο σε εκπαιδευτικές και ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες, όσο και σε δράσεις συνηγορίας.

Κοινωνικό Ινστιτούτο Επιστημών Ηβο Πιλάρ

 Το κοινωνικό Ινστιτούτο Επιστημών Ivo Pilar είναι ένα δημόσιο ερευνητικό ίδρυμα το οποίο ιδρύθηκε το 1991. Οι τομείς και οι τομείς της επιστημονικής έρευνας με τις οποίες ασχολείται είναι: α) κοινωνικές επιστήμες (ψυχολογία, κοινωνιολογία, δημογραφία, επιστήμες εκπαίδευσης και αποκατάστασης, πολιτικές επιστήμες, οικονομία, επιστήμες της πληροφορίας και της επικοινωνίας), β) ανθρωπιστικές επιστήμες (ιστορία, θεολογία, φιλοσοφία, εθνολογία και ανθρωπολογία, θρησκευτική επιστήμη, φιλολογία) και γ) διεπιστημονικές επιστημονικές περιοχές (γνωστικές επιστήμες, γεωγραφία, μελέτες φύλου) Η έδρα του Ινστιτούτου βρίσκεται στο Ζάγκρεμπ, αλλά το Ινστιτούτο διαθέτει ακόμη 8 περιφερειακά κέντρα (Όσιγιεκ) , Pula, Split, Vukovar, Gospić, Dubrovnik, Varaždin και Vis). Υπάρχουν περίπου 90 ερευνητές που εργάζονται στο Ινστιτούτο (60 ανώτεροι ερευνητές και 30 ερευνητές και βοηθοί πρώιμου σταδίου).
Το Ivo Pilar Institute έχει συμμετάσχει σε περίπου 350 ερευνητικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων 60 διεθνών έργων, και είχε συνεργασία στο πλαίσιο του πλαισίου H2020, FP7 και Erasmus, και σε άλλα ιδρύματα όπως η UNICEF, το Ίδρυμα ERSTE και το Open Society Foundation. Σε εθνικό επίπεδο, εκτός από επιστημονικά έργα του Υπουργείου Επιστημών, το Ινστιτούτο έχει συνεργαστεί με το Κροατικό Ίδρυμα Επιστημών, το Ίδρυμα Adris, το Εμπορικό Επιμελητήριο της Κροατίας, τα τουριστικά συμβούλια διαφόρων πόλεων, κομητειών και δήμων, την ομάδα HEP (εθνική εταιρεία ηλεκτρισμού), το Ίδρυμα Κροατικής Κληρονομιάς , καθώς και κυβερνητικά γραφεία και διάφορες ενώσεις.
Από το 2000, κατά μέσο όρο, 20-30 ερευνητικά προγράμματα διεξάγονται στο Ινστιτούτο (με περίπου 20 ενεργές δράσεις COST στις οποίες συμμετέχουν οι ερευνητές μας). Από την ίδρυσή του, το Ινστιτούτο έχει εκδώσει περισσότερα από 90 βιβλία. Στο πλαίσιο των εκδοτικών δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου 150 τεύχη του “Društvena istraživanja” (“Περιοδικό για γενικά κοινωνικά θέματα”) – ένα διεπιστημονικό επιστημονικό περιοδικό δημοσιεύθηκε από το 1992. Άλλα επιστημονικά περιοδικά – “Pilar – Περιοδικό για Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές” καθώς και το “Histria Antiqua” έχουν εκδοθεί από το 2006. Από την ίδρυσή του, το Ινστιτούτο διοργάνωσε περίπου 50 εθνικές και περίπου 40 διεθνείς εκδηλώσεις (συμπόσια, συνέδρια και συνέδρια) και περίπου 120 συζητήσεις πάνελ και στρογγυλές τράπεζες.

Associazione Tages Onlus

Ο Tages Onlus είναι ένας φιλανθρωπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2014, ενώνοντας διαφορετικούς επαγγελματίες με ικανότητες στον τομέα της υγείας, της ψυχολογίας, των κοινωνικών παρεμβάσεων και της εκπαίδευσης. Το Tages Onlus είναι μέρος ευρωπαϊκών δικτύων (Ευρώπη Ψυχικής Υγείας, Συνασπισμός Καρκίνου του Μαστού Europa Donna, Ευρωπαϊκό Φόρουμ Μετανάστευσης) και συνεργάζεται με διάφορα εθνικά και διεθνή ιδρύματα. Εστιάζει στο να βοηθήσει τους ανθρώπους να αναπτύξουν προσαρμοστικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση των καθημερινών προκλήσεων και στη διατήρηση της ψυχολογικής ευημερίας. Όλα τα έργα του οργανισμο ακολουθούν ένα πλαίσιο δράσης-έρευνας, ενσωματώνοντας την έρευνα, την παρέμβαση και την εκπαίδευση για την ψυχική υγεία.

UNIVERSITAT DE VALENCIA

Το Ερευνητικό Ινστιτούτο για την Πολιτική Κοινωνικής Πρόνοιας (POLIBIENESTAR) είναι ένα ερευνητικό ίδρυμα που ανήκει στο Universitat de València (Ισπανία). Είναι γνωστό διεθνώς, ειδικεύεται στην έρευνα, την καινοτομία και την κοινωνική τεχνολογία. Προσφέρει τεχνικές συμβουλές και εκπαίδευση στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής. Εδώ και είκοσι χρόνια, κάνει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σχετικά με τις πτυχές της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής και τεχνικής βιωσιμότητας των συστημάτων πρόνοιας. Συμβουλεύει επίσης τόσο τη Διοίκηση όσο και τις ιδιωτικές εταιρείες σχετικά με το σχεδιασμό, το σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας και της αειφορίας.
Το Polibienestar αποτελείται από μια διεπιστημονική ομάδα με περισσότερους από 100 ερευνητές, οι οποίοι προέρχονται από το Universitat de València και 7 άλλα ισπανικά και 2 διεθνή πανεπιστήμια. Η Polibienestar συνεργάζεται με πανεπιστήμια και κέντρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Νότια Αμερική, την Αφρική και τον Καναδά.
Το Polibienestar επικεντρώνεται σε διάφορους ερευνητικούς τομείς όπως η υγεία, οι ευάλωτες ομάδες, οι έξυπνες πόλεις, ο κοινωνικός και προσβάσιμος τουρισμός, η κοινωνική πολιτική, η διακυβέρνηση και οι δημόσιες διοικήσεις και η εταιρική οικονομία

Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Center for Social Innovation – CSI) είναι ένας οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης που επικεντρώνεται στην προώθηση καινοτόμων κοινωνικών παρεμβάσεων και προγραμμάτων που μπορούν να επιφέρουν θετική αλλαγή σε τοπικές, εθνικές, περιφερειακές και παγκόσμιες προκλήσεις. Το CSI προωθεί τα προγράμματα του με κύριους εταίρους τις δημόσιες υπηρεσίες, την τοπική αυτοδιοίκηση, οργανισμούς της κοινωνίας των πολίτων, επιχειρήσεις, εμπορικές εταιρείες, διεθνής οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η ομάδα του CSI αποτελείται από καταρτισμένους ερευνητές, επιχειρηματίες, συντονιστές προγραμμάτων, εκπαιδευτές και προγραμματιστές τεχνολογίας πληροφοριών. Οι τομείς εμπειρογνωμοσύνης της ομάδας του CSI περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τους τομείς της κοινωνικής δικαιοσύνης, της εκπαίδευσης και της ηλεκτρονικής μάθησης, της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της επαγγελματικής κατάρτισης, των συμβουλευτικών υπηρεσιών, της κοινωνικής ευθύνης, των επιχειρηματικών συμβουλευτικών λύσεων, της έρευνας και αξιολόγησης. Το CSI αντλεί τεχνογνωσία και δεξιότητες από το ευρύ παγκόσμιο δίκτυο του, το οποίο περιλαμβάνει ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, και μη- κυβερνητικούς οργανισμούς.