Αποποίηση πνευματικών δικαιωμάτων

Όλο το οπτικοακουστικό υλικό προσπελάστηκε δωρεάν από δωρεάν διαδικτυακές πλατφόρμες αποθεμάτων εικόνων ή/και το YouTube και εφαρμόζονται νόμοι περί θεμιτής χρήσης χωρίς πρόθεση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων. Εάν θεωρείτε ότι έχουν παραβιαστεί δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση https://prowell-project.com/el/επικοινωνία/ για να επιλύσουμε το ζήτημα μέσω αποκαταστατικής δικαιοσύνης.