Ασκήσεις

Άσκηση 1

Για να δημιουργήσετε μια επιτυχημένη παρέμβαση:

A. Θα προσπαθήσω να την συνδέσω με τα δικά μου ενδιαφέροντα θετικά σημεία

B. Θα σκεφτώ πώς να εξαλείψω το κόστος της

C. Δεν χρειάζεται να κοιτάζω τ παρεμβάσεις έχουν κάνει οι άλλοι, γνωρίζω την τάξη μου καλύτερα.

Άσκηση 2

Μια πολιτική ψυχικής υγείας και ευημερίας έχει ως στόχο:

A. Να περιγράψει πώς θα επιπλήττονται οι μαθητές σε περίπτωση ανάρμοστης συμπεριφοράς.

B. Να εξηγήσει τους εθνικούς κανόνες για τον τρόπο πειθαρχίας των μαθητών.

C. Να δείξει και να εξηγήσει το πως δεσμεύεται το σχολείο για να προάγει την ευημερία των μαθητών.

Άσκηση 3

Οι παρεμβάσεις κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης αφορούν:

A. Στην ανάπτυξη των μαθησιακών δεξιοτήτων των παιδιών

B. Στο να βοηθηθούν τα παιδιά στη συναισθηματική και συμπεριφορική τους ανάπτυξη

C. Στο να βοηθηθούν τα παιδιά να κάνουν τις σχολικές εργασίες