Ασκήσεις

Άσκηση 1

Επιλέξτε αν η παρακάτω πρόταση είναι Σωστή ή Λάθος:

Η τέχνη μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να ανακάμψουν μετά από δυσκολίες και να επικοινωνήσουν καλύτερα.

Άσκηση 2

Επιλέξτε αν η παρακάτω πρόταση είναι Σωστή ή Λάθος:

Είναι σημαντικό να ολοκληρώσετε το τυπικό πρόγραμμα μαθημάτων της ημέρας και, αν απομένει αρκετός χρόνος, να ασχοληθείτε με δημιουργικές δραστηριότητες.

Άσκηση 3

Επιλέξτε αν η παρακάτω πρόταση είναι Σωστή ή Λάθος:

Αν ένας μαθητής κάνει λάθη κατά τη διάρκεια της καλλιτεχνικής διαδικασίας, είναι σημαντικό να του δείξετε τον σωστό τρόπο να το κάνει.