Ασκήσεις

Άσκηση 1

Ο ρόλος του δασκάλου είναι να:

A. Υποστηρίζει μόνο ακαδημαϊκά τους μαθητές και δεν μπορεί να αναπαράγει ή να αντικαταστήσει την εξειδικευμένη φροντίδα ψυχικής υγείας, ιδίως κατά τη διάρκεια κρίσεων δημόσιας υγείας.

B. Παρέχει συμβουλές για συναισθηματικά θέματα και θέματα συμπεριφοράς σε μαθητές κατά τη διάρκεια κρίσεων δημόσιας υγείας.

C. Εκπαιδεύει και να υποστηρίζει τους μαθητές για κοινά θέματα ψυχικής υγείας σε κρίσεις δημόσιας υγείας.

D. Διοργανώνει ομαδικές συνεδρίες συμβουλευτικής για να υποστηρίξει τους γονείς σε θέματα ψυχικής υγείας των μαθητών.

Άσκηση 2

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις αντιπροσωπεύουν στόχους SMART;

1. Μέχρι το τέλος του εξαμήνου οι μαθητές θα γνωρίζουν τα συνήθη συμπτώματα του άγχους και του στρες.

2. Θα μάθω να δείχνω αγάπη στον εαυτό μου και συμπόνια.

3. Θα οργανώσω ένα καταιγισμό ιδεών (brainstoring) με τους μαθητές για να συζητήσουμε το στίγμα της ψυχικής υγείας.

4. Στην επόμενη συνάντηση γονέων θα ενημερώσω τους γονείς για τις διαθέσιμες υπηρεσίες ψυχικής υγείας για τα παιδιά στην κοινότητα.

Άσκηση 3

Η αξιολόγηση στόχων είναι:

A. Βοηθητική για την/ο διευθυντή του σχολείου να αξιολογήσει την απόδοσή μου.

B. Περιττή, καθώς μπορώ να καταλάβω αν ένα πρόγραμμα ή μια δραστηριότητα λειτουργεί ή όχι.

C. Σχετική με την αξιολόγηση των επιδόσεων των μαθητών.

D. Χρήσιμη για να δούμε τι λειτούργησε και ποιο στοιχείο του προγράμματος χρειάζεται περαιτέρω προσαρμογή.