Δραστηριότητες

Δραστηριότητα 2

  1. Για μια ημέρα, ίσως να είναι η σημερινή, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στη μη λεκτική επικοινωνία. Αναλύστε τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται οι μαθητές σας.
  2. Την επόμενη ημέρα παρατηρήστε τον εαυτό σας και τη στάση σας απέναντι στους ανθρώπους ή σε μια τάξη.
  3. Κάντε κάποια έρευνα σχετικά με τη λεκτική επικοινωνία, όπως για παράδειγμα τη μη βίαιη επικοινωνία.
  4. Αναλύστε αν και ποιους ρόλους παίζουν τα συναισθήματα στην επικοινωνία.