Δραστηριότητες

Δραστηριότητα 4

  1. Λαμβάνοντας υπόψη την τελευταία ενότητα, φανταστείτε την πιο πιθανή κατάσταση έκτακτης ανάγκης που μπορεί να συμβεί στην περιοχή σας.
  2. Κάντε ένα βήμα πίσω και σκεφτείτε πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε και σε ποιον για αυτή την έκτακτη ανάγκη.
  3. Ίσως εντοπίσατε κάποια πράγματα που μπορεί να είναι δύσκολο να υπερνικηθούν σε περίπτωση τέτοιας έκτακτης ανάγκης. Αν ναι, τι μπορείτε να κάνετε για να το αλλάξετε;
  4. Ρωτήστε το τοπικό εκπαιδευτικό κέντρο ή το σχολείο για τα σχέδια έκτακτης
    ανάγκης που διαθέτουν.
  5. Αναλύστε τα και ενημερώστε τους ενδιαφερόμενους για πιθανές αλλαγές.