Δραστηριότητες

Δραστηριότητα 1

Ο Δ. είναι μαθητής της δευτέρας δημοτικού με διαγνωσθείσα γνωστική αναπηρία. Έχει δάσκαλο ειδικής αγωγής αλλά δεν του αρέσει να φεύγει από την τάξη για εκπαιδευτικές δραστηριότητες, προτιμά να είναι με τους συμμαθητές του παρόλο που ακολουθεί διαφοροποιημένο πρόγραμμα. Ο Δ. έχει αναπτύξει καλό προφορικό λόγο και έχει αρχίσει να μαθαίνει να διαβάζει, να γράφει και να κάνει υπολογισμούς με βραδύτερο όμως ρυθμό από τον ρυθμό εκμάθησης της τάξης. Ο Δ. χρησιμοποιεί τον υπολογιστή για να εκφράσει τα όσα έχει μάθει, μέσω ενός προγράμματος γραφής που μεταφράζει τις γραπτές λέξεις σε σύμβολα. Λατρεύει την ιστορία και του αρέσει να μοιράζεται όσα γράφει στον Η/Υ με συμμαθητές τους.

1. Ποιες στρατηγικές θα μπορούσε να υιοθετήσει ο δάσκαλος για να πετύχει τη συμμετοχή του Δ. στο μάθημα της ιστορίας;

2. Θα ήταν προτιμότερη η εργασία σε μικρές ομάδες; Εάν ναι, πώς θα την αξιοποιούσες;

Δραστηριότητα 2

Λόγω του μεγάλου αριθμού παιδιών που διαγνώστηκαν θετικά στον Covid-19, αποφασίστηκε, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το μάθημα να γίνει με τηλεκπαίδευση. Στην τάξη φοιτούν 4 μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Τι είδους δραστηριότητες θα μπορούσατε να σκεφτείτε ως δάσκαλοι για να εξασφαλίσετε την ένταξη αυτών των μαθητών ακόμα και στην ψηφιακή τηλεκπαίδευση;

  • Προσπαθήστε να φανταστείτε ένα μάθημα στο οποίο θα έχετε καταφέρει τη συμμετοχή όλης της τάξης
  • Σκεφτείτε ποια μέθοδο διδασκαλίας, σύγχρονη ή ασύγχρονη, θα υιοθετούσατε
  • Σκεφτείτε αν θα χρειαστείτε ή όχι τη συνεργασία της οικογένειας
  • Σκεφτείτε αν θα χωρίσετε αρχικά την τάξη σε μικρές ομάδες και στη συνέχεια θα αφιερώσετε χρόνο για συλλογικό μάθημα

Δραστηριότητα 3

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηλεκπαίδευσης είναι θεμελιώδους σημασίας οι παιδαγωγοί και δάσκαλοι:

a. Να συνεχίσουν να συνδέουν όσα εξηγούνται στα μαθήματα τηλεκπαίδευσης με τις απτές επιπτώσεις τους υπό πραγματικές συνθήκες. 

b. Να περιορίζονται στην εξήγηση του θεωρητικού μαθήματος

c. Να μην συνδέουν όσα εξηγούνται στα μαθήματα τηλεκπαίδευσης με τις απτές επιπτώσεις τους υπό πραγματικές συνθήκες