Δραστηριότητες

Δραστηριότητα 1

Ποια ΜΜΕ χρησιμοποιούν οι μαθητές σας για να ενημερώνονται καθημερινά;

Ζητήστε από τους μαθητές να αναφέρουν τα είδη των παραδοσιακών ή των νέων ΜΜΕ που χρησιμοποιούν και συγκεντρώστε τα αποτελέσματα μιας εβδομάδας για να μετρήσετε τη συχνότητα των μέσων που χρησιμοποιεί η τάξη σας.

Επιλέξτε από τα παρακάτω:

Νέα MME 

 • Ιστοσελίδες
 • Blogs (Ιστολόγια)
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
 • Πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης
 • Πλατφόρμες κοινής χρήσης βίντεο
 • Διαδικτυακές εφημερίδες
 • Διαδικτυακά φόρουμ
 • Wikipedia (Βικιπαίδεια)

Παραδοσιακά ΜΜΕ

 • Τηλεόραση
 • Ραδιόφωνο
 • Εφημερίδες
 • Άμεση αλληλογραφία
 • Αφίσες
 • Βιβλία
 • Φυλλάδια

Δραστηριότητα 2

Κάντε αυτή την άσκηση ένα απόγευμα, πάρτε μια έκτακτη είδηση από όλα τα ενημερωτικά κανάλια, όλες τις τηλεοπτικές ανακοινώσεις, τις ηλεκτρονικές εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Συγκρίνετε το επίπεδο λεπτομέρειας, τη σοβαρότητα και την οπτική γωνία κάθε ειδησεογραφικής ανακοίνωσης. Είναι τα ίδια; Είναι υποκειμενικά;

Δραστηριότητα 3

Πόσα από τα οκτώ στοιχεία του μοντέλου πρότυπων στοιχείων του Belshaw μπορείτε να κατονομάσετε;

Ποια από αυτά θεωρείτε συναφή;

Ποια θα θέλατε να εμπλουτίσετε;