Δραστηριότητες

Δραστηριότητα 1

Ρίξτε μια ματιά σε αυτό το παράδειγμα είδησης. Συζητήστε με τους συμμαθητές σας ή την ομάδα σας αν μπορείτε να αναγνωρίσετε τις παρακάτω έννοιες.

Σκεφτείτε την αιτιολόγηση του επιχειρήματός σας.

https://www.foxnews.com/politics/aoc-tests-positive-for-covid-19-after-partying-in-miami-maskless

  • Ψευδείς ειδήσεις
  • Παραπληροφόρηση
  • Κακοπληροφόρηση
  • Σκόπιμη παραπληροφόρηση