Δραστηριότητες

Άσκηση 1

Σε τάξη της δευτέρας δημοτικού, ορισμένοι μαθητές έχουν βιώσει παρατεταμένο πένθος και αποξένωση από ορισμένα πρόσωπα της άμεσης οικογένειάς τους (παππούδες, θείοι κ.ο.κ.).

Τι είδους δραστηριότητες θα μπορούσατε να σκεφτείτε ως δάσκαλοι/δασκάλες για να αναπροσδιορίσετε την εν λόγω περίοδο πανδημίας στο σχολείο παρεμβαίνοντας στο πλαίσιο της πρωταρχικής πρόληψης;

  • Πώς θα οικοδομούσατε, βάσει των οδηγιών που έχουν παρασχεθεί, ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον;
  • Πώς θα ανακαλούσατε την περίοδο παρέχοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν και εκφράσουν το συναισθηματικό τους βίωμα;
  • Πώς θα καθιστούσατε εφικτή την αλληλεπίδραση των διάφορων μαθητών, ώστε να δουν τον εαυτό τους στις δυσκολίες του άλλου;

Άσκηση 2

Η Τζούλια, είναι ένα δωδεκάχρονο κορίτσι που τελείωσε την προηγούμενη τάξη με καλή βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα. Ουδέποτε αναφέρθηκε δυσλειτουργική συμπεριφορά τις φορές που οι γονείς της, που ζουν εδώ και μόλις έναν χρόνο στην Ιταλία, εμφανίστηκαν στο σχολείο μόνο για συναντήσεις γονέων-δασκάλων. Το κορίτσι είναι πολύ συνεσταλμένο και σύναψε μία μόνο ουσιαστική σχέση κατά την έναρξη του έτους με συμμαθητή της που είναι και ξάδελφός της (έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στην Ιταλία).

Όταν άνοιξαν τα σχολεία, παρατηρείτε ότι η Τζούλια είναι πάντοτε μόνη στα διαλείμματα, ενώ μάλλον έχει σταματήσει να μιλάει με τον ξάδελφό της. Συχνά μοιάζει κουρασμένη, αφηρημένη και απαθής παρότι φέρνει σε πέρας τις προτεινόμενες δραστηριότητες στην τάξη. Σε κάποια διαγωνίσματα ξεσπά σε κλάματα και δεν εκφράζει καμία άλλη ενόχληση πέραν από σωματικά συμπτώματα στα οποία αποδίδει τη δυσκολία της («Έχω πονοκέφαλο», «Πονάει η κοιλιά μου»). Η κατάσταση αυτή συνεχίζεται έως τον Ιανουάριο, ενώ οι απουσίες του κοριτσιού αυξάνονται.

  1. Ποιες είναι οι προειδοποιητικές ενδείξεις που μπορείτε να παρατηρήσετε στη Τζούλια; Να θυμάστε ότι η παρατήρηση θα πρέπει να καλύπτει πολλαπλά επίπεδα και να περιλαμβάνει το επίπεδο της έντασης, της διάρκειας και της διεισδυτικότητας των συμπεριφορών.
  2. Γιατί η Τζούλια θα μπορούσε να οριστεί ως «υπό παρακολούθηση»; Τι είδους ευάλωτα σημεία παρατηρείτε;

Άσκηση 3

Από την άποψη της προαγωγής της ένταξης είναι θεμελιώδες:

a.Να επιτρέπεται σε κάθε μαθητή να προσπαθεί όσο το επιτρέπουν οι ικανότητές του

b.Να ενθαρρύνονται οι μαθητές να μην το βάζουν κάτω

c.Να μην ενθαρρύνονται οι μαθητές να μην το βάζουν κάτω

Άσκηση 4

Τι είναι η δυσφορία;

a.Όταν η πιεστική κατάσταση απαιτεί προσπάθεια προσαρμογής πέρα από τις αντιλαμβανόμενες ικανότητες του ατόμου.

b.Άγχος που επιτρέπει την ενεργοποίηση προσαρμοστικών λειτουργιών ως προς το πρόβλημα.

c.Όταν η πιεστική κατάσταση απαιτεί προσπάθεια προσαρμογής μικρότερη από τις αντιλαμβανόμενες ικανότητες του ατόμου.

d.Όταν η πιεστική κατάσταση δεν απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια προσαρμογής από τις αντιλαμβανόμενες ικανότητες του ατόμου.