Θέμα 1 Γιατί είναι σημαντική η προαγωγή ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια κρίσεων;

Κατά τη διάρκεια ή μετά από οποιαδήποτε κρίση (πανδημία, πόλεμος, σεισμός κ.λπ.), οι εκπαιδευτικοί μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας επειδή πρέπει να αφομοιώσουν και να προσαρμοστούν σε νέες καταστάσεις και προκλήσεις όπως κάθε άλλος άνθρωπος, αλλά και να αντιμετωπίσουν προκλήσεις που σχετίζονται με το επάγγελμά τους.

Για παράδειγμα, λόγω της πανδημίας COVID-19, σε πολλές χώρες οι τάξεις έγιναν ξαφνικά εικονικές, χωρίς να δώσουν αρκετό χρόνο στους εκπαιδευτικούς να προετοιμαστούν για αυτή την αλλαγή. Αν σε αυτό προσθέσουμε την αρνητική επίδραση του ίδιου του εγκλεισμού στην ψυχολογία των εκπαιδευτικών, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν προβλήματα ή δυσκολίες που σχετίζονται με την ψυχική υγεία.

Source: Flickr
Source: Flickr
  • Η ψυχική υγεία των εκπαιδευτικών έχει επηρεαστεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 (Cohen-Fraade & Maura Donahue, 2021- Nabe-Nielsen et al., 2022- Tarrant & Nagasawa, 2020).
  • Οι Beames, Christensen & Werner-Seider (2021) χαρακτηρίζουν τους εκπαιδευτικούς ως την ξεχασμένη πρώτη γραμμή στην πανδημία του Covid-19.
  • Ένας καθηγητής που υποφέρει ή επηρεάζεται αρνητικά από την πανδημία, είναι δύσκολο να ασκήσει σωστά το επάγγελμά του και φυσικά δεν μπορεί να είναι στήριγμα για τους μαθητές του.

Για αυτούς τους λόγους: 

  • Είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν τι είδους προβλήματα ψυχικής υγείας μπορεί να αντιμετωπίσουν σε αυτές τις καταστάσεις και τι πρέπει να κάνουν για να τα διαχειριστούν.
  • Η προαγωγή της ψυχικής ευημερίας θεωρείται απαραίτητη στρατηγική πρόληψης.