Θέμα 1 Εισαγωγή στον ψηφιακό γραμματισμό

Ως ψηφιακός γραμματισμός ορίζεται από το Πανεπιστήμιο Cornell (2009) ο συνδυασμός δεξιοτήτων ή ικανοτήτων για την εύρεση, κατανόηση, αξιολόγηση, αξιοποίηση, ανταλλαγή και δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου με χρήση της τεχνολογίας και του διαδικτύου.

Το να είναι κανείς ψηφιακά εγγράμματος δεν σημαίνει απλώς να γνωρίζει την τεχνολογία των υπολογιστών και να έχει δεξιότητες χρήσης του διαδικτύου, κάτι που παραπέμπει στο ότι οι άνθρωποι απλώς γίνονται ρομπότ.

Αντίθετα, ερμηνεύεται ως ανάγνωση για την απόκτηση γνώσεων, ως συνεκτική ανάγνωση και κριτική σκέψη.

Αυτή η ικανότητα δεν εξαντλείται απλώς στη γνώση της τεχνολογίας των υπολογιστών και στις δεξιότητες χρήσης του διαδικτύου, κάτι που παραπέμπει στο ότι οι άνθρωποι απλώς γίνονται ρομπότ.

Η σημασία του ψηφιακού αλφαβητισμού ενισχύθηκε περαιτέρω κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, καθώς οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων σε όλο τον κόσμο κλήθηκαν να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους και να εξοικειωθούν με νέες μεθόδους διδασκαλίας σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό είχε αντίκτυπο στην ψυχική υγεία των εκπαιδευτικών και των μαθητών.