Θέμα 1 Εισαγωγή

Οι σχολικές παρεμβάσεις υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μπορούν να στηρίξουν την ψυχική υγεία και τη γενική ευημερία των μαθητών, να βελτιώσουν τις συναισθηματικές τους δεξιότητες και να διατηρηθούν αυτά τα οφέλη με την πάροδο του χρόνου.

Ορισμός παρεμβάσεων

Βραχυπρόθεσμες δραστηριότητες που παρέχονται σε ολόκληρη την τάξη ή σε μεμονωμένα άτομα που απευθύνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες των μαθητών.

Η ψυχική υγεία των μαθητών επιδεινώθηκε λόγω της πανδημίας

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να μάθουν πώς να εντοπίζουν προληπτικά τις συμπεριφορικές, συναισθηματικές και ακαδημαϊκές ανάγκες και να υποστηρίζουν τους μαθητές πριν μείνουν πίσω.

Οφέλη των παρεμβάσεων ψυχικής υγείας υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών

Βελτίωση της ευημερίας, αποδοχή και κανονικοποίηση των ψυχικών ασθενειών, αναγνώριση της συναισθηματικής δυσφορίας, μείωση του στίγματος, ενθάρρυνση των συμπεριφορων αναζήτησης βοήθειας.

Οι Dodge, Daly και Sanders προτείνουν ότι η ευημερία είναι “Το σημείο ισορροπίας μεταξύ των ψυχικών αποθεμάτων ενός ατόμου και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει. Όταν τα άτομα έχουν περισσότερες προκλήσεις από ό,τι αποθέματα, η ισορροπία χάνεται, μαζί με την ευημερία τους” (Dodge et al., 2012)

https://prowell-project.com/wp-content/uploads/2022/12/Picture10.png