Θέμα 1 Εισαγωγή

Πώς μπορώ να ξέρω αν μια παρέμβαση είναι τεκμηριωμένη;

Δεν χρειάζεται να εφευρέσετε τον τροχό!

  • Εξετάστε τα υπάρχοντα ερευνητικά στοιχεία για να εντοπίσετε τι έχει ήδη γίνει και τι λειτούργησε όταν σκέφτεστε πώς να αντιμετωπίσετε ένα κοινωνικό, συναισθηματικό ή συμπεριφορικό ζήτημα στην τάξη.

Λειτουργούν!

  • Οι ερευνητικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις έχουν σχεδιαστεί, εφαρμοστεί και αξιολογηθεί από ερευνητές και έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές και χρήσιμες για τον πληθυσμό-στόχο.

Τι έχουν κάνει άλλα σχολεία;

  • Η ενημέρωση για αποτελεσματικές προσεγγίσεις που άλλοι εκπαιδευτικοί έχουν εφαρμόσει στα σχολεία τους (ή στα εκπαιδευτικά τους περιβάλλοντα) και η εξοικείωση με τα σχετικά εργαλεία απαιτεί χρόνο, αλλά αξίζει τον κόπο.