Θέμα 1 Εισαγωγή

Η ενημερωτική συνάντηση είναι μια ανοιχτή συνάντηση που προγραμματίζεται από τον εκπαιδευτικό ή τον παιδαγωγό. Οι συναντήσεις αυτές φιλοξενούνται σε αίθουσα διδασκαλίας ή σε χώρο του εκπαιδευτικού ιδρύματος και είναι σημαντικό να τις παρακολουθήσουν οι γονείς, οι μαθητές και το προσωπικό του σχολείου. Αυτό θα επιτρέψει στους εκπαιδευτικούς να παρουσιάσουν συγκεκριμένα θέματα (π.χ. συνήθεις προκλήσεις ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας) να ευαισθητοποιήσουν τους συμμετέχοντες και να δώσει την δυνατότητα οι μαθητές και οι γονείς/κηδεμόνες να κάνουν ερωτήσεις.

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC