Θέμα 1 Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ψυχική υγεία και της συναισθηματικής νοημοσύνης

1.1. Λεξιλόγιο συναισθημάτων: γνώση και αναγνώριση των συναισθημάτων

 • Μερικές φορές οι άνθρωποι δεν ξέρουν πώς να περιγράψουν αυτό που αισθάνονται επειδή δεν γνωρίζουν πραγματικά όλη την ποικιλία των συναισθημάτων που υπάρχουν και αυτό μπορεί να τους εμποδίσει να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν τι τους συμβαίνει.
 • Επίσης, μερικοί άνθρωποι συγχέουν κάποια συναισθήματα με άλλα, για παράδειγμα, την απογοήτευση με το θυμό. Αυτή η σύγχυση δημιουργεί μερικές φορές αρνητικά συναισθήματα όχι μόνο λόγω του απλού γεγονότος ότι δεν γνωρίζουν τι τους συμβαίνει, αλλά και επειδή δεν είναι σε θέση να εξωτερικεύσουν και να ονομάσουν αυτό που τους συμβαίνει, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει σύγκρουση με άλλους ανθρώπους.
 • Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να καλλιεργήσουμε και να διευρύνουμε το συναισθηματικό μας λεξιλόγιο, ώστε να είμαστε σαφείς σε ό,τι αισθανόμαστε και να μπορούμε να το μεταδώσουμε και να δημιουργήσουμε υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις.

1.2. Αναγνώριση και κατανόηση των δικών μου συναισθημάτων και των συναισθημάτων των άλλων

 • Εκτός από το να γνωρίζουμε ότι υπάρχει πληθώρα συναισθημάτων, είναι ζωτικής σημασίας να τα αναγνωρίζουμε στον εαυτό μας και στους άλλους.
 • Αν ξέρουμε πώς να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματα που νιώθουμε και γιατί τα νιώθουμε, αυτό μας επιτρέπει να ξέρουμε πώς να τα διαχειριζόμαστε καλύτερα και να μειώνουμε τον αντίκτυπο που προκαλούν αυτά τα συναισθήματα.

Οφέλη της συναισθηματικής αγωγής:

  • Προάγει την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
  • Βελτιώνει την αυτοεκτίμηση
  • Προάγει την αυτογνωσία
  • Βελτιώνει την αυτοκριτική
  • Βελτιώνει τις κοινωνικές σχέσεις