Θέμα 1 Ορισμός

Η επικοινωνία είναι η ικανότητα των ανθρώπων να μοιράζονται απόψεις, ιδέες, πληροφορίες και συναισθήματα. Αποτελεί τη διαδικασία διάδοσης και λήψης πληροφοριών και μηνυμάτων είτε με αυτοπρόσωπη αλληλεπίδραση είτε ηλεκτρονικά. Μέσω της επικοινωνίας συνάπτονται και τροποποιούνται διαπροσωπικές σχέσεις με συναδέλφους, φίλους ή μέλη της οικογένειας.

Το τι χαρακτηρίζουμε «καλή» ή “αποτελεσματική” επικοινωνία εξαρτάται από το περικείμενο. Όταν κάνετε μια παρουσίαση στην τάξη ή σε μια ομάδα, θα χρησιμοποιήσετε διαφορετικές στρατηγικές απ’ όταν διευκολύνετε μια ομαδική συζήτηση ή μιλάτε ιδιαιτέρως σε έναν μαθητή.

Η επικοινωνία είναι καίρια ενώπιον μιας ομάδας ή τάξης:

Η επιτυχημένη διδασκαλία θεωρείται γενικά ότι απαιτεί μόνο 50% γνώσεις έναντι 50% επικοινωνιακές δεξιότητες!