Θέμα 1 Ο ρόλος του υποστηρικτικού δικτύου, της οικογένειας και του εργασιακού περιβάλλοντος

Παράγοντες κινδύνου

Μεταβλητές, περιστάσεις ή καταστάσεις που ΑΥΞΑΝΟΥΝ την πιθανότητα εμφάνισης μιας ασθένειας

Προστατευτικοί παράγοντες

Μεταβλητές, περιστάσεις ή καταστάσεις που ΜΕΙΩΝΟΥΝ την πιθανότητα εμφάνισης μιας ασθένειας

Σύμφωνα με μια επισκόπηση στοιχείων (Sax Institute for VicHealth, 2019) για τους ενήλικες και τον γενικό πληθυσμό:

  • Παράγοντες κινδύνου ήταν η κοινωνική απομόνωση και η μοναξιά, η επισφαλής εργασία και η ανεργία, οι μη υποστηρικτικές συνθήκες εργασίας, η οικονομική ανισότητα, η μετανάστευση, η έλλειψη στέγης και φροντίδας, η κατάσταση υγείας, τα στρεσογόνα γεγονότα (συμπεριλαμβανομένης της βίας μεταξύ συντρόφων και της ξηρασίας) και το «ανήκειν» σε μειονότητα που έχει διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό ή ταυτότητα φύλου
  • Προστατευτικοί παράγοντες ήταν η εργασία, η σωματική δραστηριότητα, οι ισχυρές κοινωνικές σχέσεις και δίκτυα, η μείωση της διατροφής και του αλκοόλ και ο χώρος πρασίνου.

Κοινωνική Υποστήριξη

Πολλές μελέτες (Leigh-Hunt et al., 2017) επισημαίνουν την κοινωνική υποστήριξη ως προστατευτικό παράγοντα για την ψυχική υγεία. Σε πολλές περιπτώσεις, οι κοινωνικές σχέσεις παρέχουν συναισθηματική υποστήριξη, υλική βοήθεια, βοήθεια στη λήψη αποφάσεων και στη διαχείριση του άγχους και αυξημένα κίνητρα.

Αντίθετα, η κοινωνική απομόνωση ή η μοναξιά θεωρείται παράγοντας κινδύνου.

Οικογένεια

Οι οικογενειακοί παράγοντες θεωρούνται προστατευτικοί για την ψυχική υγεία. Οι θετικές γονεϊκές και οικογενειακές σχέσεις, η άμεση και διευρυμένη οικογενειακή υποστήριξη, η υψηλή οικογενειακή συνοχή, το θετικό κλίμα και η γονεϊκή εμπλοκή αποτελούν βασικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα. Η οικογενειακή υποστήριξη έχει θετική συσχέτιση με την ψυχική υγεία και ευημερία (Khazaeian, Kariman, Ebadi, & Nasiri, 2017). Η υποστηρικτική οικογένεια αποτέλεσε προστατευτικό παράγοντα για την ευημερία και την ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα των παιδιών προσφύγων στην ανασκόπηση των Marley και Mauki (2018).

Εργασιακό Περιβάλλον

Οι Battams κ.ά. (2014) εντόπισαν ορισμένες μεταβλητές του εργασιακού περιβάλλοντος που σχετίζονται με επιδείνωση ψυχικής υγείας και ευεξίας: οι παράγοντες που σχετίζονται με τις ομάδες εργασίας περιλαμβάνουν: τον εκφοβισμό στο χώρο εργασίας, τα χαμηλά επίπεδα κοινωνικής υποστήριξης, τις κακές ανθρώπινες σχέσεις και τις συγκρούσεις οι συνθήκες εργασίας περιλαμβάνουν: μειωμένες δεξιότητες σε διακριτικότητα και στο επάγγελμα, το μικρό περιθώριο λήψης αποφάσεων, την υπερφόρτωση της εργασίας και τις υψηλές εργασιακές απαιτήσεις οι παρεμβολές μεταξύ εργασίας και σπιτιού περιλαμβάνουν: τη χρονική πίεση και τη σύγκρουση μεταξύ των απαιτήσεων των ρόλων.