Θέμα 1 Περιγραφή

Στο Μέρος 2 παρατίθενται τα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, των επαγγελματιών και άλλων σημείων επικοινωνίας. Επιπλέον, παρέχονται πληροφορίες για συγκεκριμένες χώρες, π.χ. ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται για να είναι κανείς σε θέση να επωφεληθεί από τα αντίστοιχα μέτρα βοήθειας.