Θέμα 1 Τηλεκπαίδευση

Η εισαγωγή της τηλεκπαίδευσης (DAD) μετά την κατάσταση έκτακτης υγειονομικής ανάγκης λόγω Covid 19, από τη μία έκαμψε την αντίσταση στα τεχνολογικά εκπαιδευτικά εργαλεία, από την άλλη όμως, τόνισε τη σπουδαιότητα του κατάλληλου και ενταξιακού εκπαιδευτικού σχεδιασμού για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης

Αν αναλύσουμε τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος της ένταξης ειδικά για τους μαθητές με «ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (ΕΕΑ) και τους μαθητές με αναπηρία, όλες οι ευρωπαϊκές χώρεςέχουν διαθέσει διδακτικά βοηθήματα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν τη χρήση κατάλληλων τεχνολογιών και διδακτικών βοηθημάτων για ενταξιακή διδασκαλία, τα οποία είναι αποτελεσματικά και για μαθητές με αναπηρίες.

Πολυάριθμες μελέτες αποδεικνύουν ότι η αποτελεσματική ένταξη εξαρτάται από:

 • τεχνολογίες
 • σχέσεις με οικογένειες
 • τη συνεργασία μεταξύ των δασκάλων
 • τις στρατηγικές που υιοθετούνται στην ηλεκτρονική τηλεκπαίδευση

Οι δάσκαλοι όφειλαν να καταστρώσουν εξατομικευμένες δραστηριότητες για τους μαθητές μέσω σύγχρονων και ασύγχρονων τρόπων διδασκαλίας, που θα πραγματοποιούνταν είτε σε μικρές ομάδες είτε μεμονωμένα.

 • Παρότι η τηλεκπαίδευση κατέδειξε τη δυναμική των ηλεκτρονικών τεχνολογιών, ταυτόχρονα επέτεινε όλες τις μορφές ανισότητας που προκύπτει λόγω του ψηφιακού διαχωρισμού.
 • Πολλές οικογένειες αντιμετώπισαν το πρόβλημα της περιορισμένης διαθεσιμότητας των ψηφιακών συσκευών και της μη επαρκούς σύνδεσης.
 • Οι γονείς των μαθητών με ειδικές ανάγκες δυσκολεύτηκαν πολύ στην υποστήριξη της τηλεκπαίδευσης των παιδιών τους.

Πώς να προωθήσετε την ενταξιακή εκπαίδευση μαθητών με ειδικές ανάγκες ή δυσκολίες;

 1. Διαθεσιμότητα συσκευών και συνδεσιμότητα τόσο για τους δασκάλους όσο και για τις οικογένειες.
 2. Υποστήριξη των παιδαγωγών βήμα-βήμα στη χρήση ειδικού λογισμικού, πλατφορμών και εφαρμογών.
 3. Υποστήριξη των οικογενειών βήμα-βήμα, εξετάζοντας επίσης τη δυνατότητα δωρεάν μαθημάτων προετοιμασίας.
 4. Υποστήριξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες και των οικογενειών τους στη διαχείριση συγκεκριμένων προκλήσεων της τηλεκπαίδευσης.