Θέμα 1 Τι είναι η ευημερία;

 • Η ευημερία είναι η εμπειρία της υγείας. Περιλαμβάνει την ψυχική και σωματική υγεία, τη σωματική και συναισθηματική ασφάλεια και την αίσθηση του ανήκειν, την αίσθηση του σκοπού, της επίτευξης και της επιτυχίας.
 • Η ευημερία αποτελεί ευρεία έννοια και καλύπτει ευρύ φάσμα ψυχικών και σωματικών ικανοτήτων.
 • Υποστηρίζεται ότι οι κύριοι τύποι ευημερίας είναι πέντε: η συναισθηματική, η σωματική, η κοινωνική, η εργασιακή και η κοινωνική ευημερία.
 • Picture4
  Συναισθηματική ευημερία: η ικανότητα του να είναι κανείς ανθεκτικός, να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του και να βιώνει συναισθήματα που με τη σειρά τους οδηγούν σε θετικά αισθήματα
 • Picture3
  Σωματική ευημερία: η ικανότητα βελτίωσης της λειτουργίας του σώματος μέσω υγιεινής διατροφής και καλών συνηθειών άσκησης
 • Picture7
  Κοινωνική ευημερία: η ικανότητα επικοινωνίας, η σφυρηλάτηση ουσιαστικών σχέσεων με άλλους και η δημιουργία προσωπικού δικτύου συναισθηματικής υποστήριξης
 • Picture6
  Εργασιακή ευημερία: η ικανότητα να ακολουθεί κανείς τα ενδιαφέροντά του, τις πεποιθήσεις και τις αξίες του προκειμένου να βρει νόημα και ευτυχία στη ζωή και να ανθίσει επαγγελματικά
 • Picture5
  Κοινωνική ευημερία: η ικανότητα συμμετοχής σε ενεργή κοινότητα με κοινή κουλτούρα.