Θέμα 1 Χρήση νέων ΜΜΕ – καλές πρακτικές

Χρήση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ για την προαγωγή της ευεξίας

Στη Γαλλία, κατά τη διάρκεια ισχύος των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας, η αποτελεσματικότητα των διαδικτυακών πρωτοβουλιών αξιολογήθηκε με πολύ θετικά αποτελέσματα για τα άτομα που αντιμετωπίζουν ψυχική δυσφορία, και εδώ περιλαμβάνονται διαδικτυακά εργαλεία, εφαρμογές και περιεχόμενο αυτοβοήθειας, τηλε-συμβουλευτική, παιχνίδια διαφυγής, σύντομα μηνύματα μύησης σε τεχνικές ευεξίας, προγράμματα εμβυθιστικής ή εικονικής πραγματικότητας.

  • Σύμφωνα με ανασκόπηση του Seabrook και συνεργατών (2016) η πρόσβαση σε μεγαλύτερη διαδικτυακή υποστήριξη μείωσε τα επίπεδα κατάθλιψης και άγχους σε παιδιά και εφήβους. Παρόλο που, όπως προαναφέρθηκε, η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είχε συνδεθεί με την κατάθλιψη, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να ωφελήσουν την ψυχική υγεία των εφήβων- να ενισχύσουν τις σχέσεις με νέους και υπάρχοντες φίλους στο διαδίκτυο, να μειώσουν τα αισθήματα απομόνωσης και μοναξιάς, να τους επιτρέψουν να εκφράσουν ευκολότερα τα συναισθήματά τους και να λάβουν υποστήριξη από άλλους.
  • Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για να σχεδιάσουν ενημερωτικές συνεδρίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τη σύνδεση με άλλους σε περιόδους απομόνωσης (π.χ. κρίσεις δημόσιας υγείας, πόλεμοι κ.λπ.) ως στρατηγική προαγωγής της ψυχικής υγείας.
  • Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, πολλές χώρες εφάρμοσαν προγράμματα ανταλλαγής μηνυμάτων για εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. Στη Χιλή, το ίδρυμα Sumate, ένα δίκτυο σχολείων δεύτερης ευκαιρίας, εφάρμοσε ένα πρόγραμμα για να συνεχίσει να παρέχει συναισθηματική υποστήριξη και συνεχιζόμενη εκπαίδευση στους μαθητές μέσω του WhatsApp και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Με μια πρόσφατη δράση στη Γκάνα εισήχθησαν SMS για τη βελτίωση της συμμετοχής των γονέων στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και να προωθήσει την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση μέσω μηνυμάτων που προάγουν την εκπαίδευση των κοριτσιών και θίγουν ορισμένα κοινά στερεότυπα σχετικά με τους ρόλους των φύλων όσο τα σχολεία παρέμειναν κλειστά.
  • Σύμφωνα με μια ανασκόπηση σχετικά με τη χρήση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (EdTech) οι συμπεριφορικές παρεμβάσεις που υποστηρίζονται από την τεχνολογία, ιδίως αυτές που καθοδηγούνται από τους εκπαιδευτικούς, συμβάλλουν στην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής ευημερίας των μαθητών, βοηθούν τους μαθητές να αισθανθούν πιο συνδεδεμένοι με την κοινότητά τους και είναι ιδιαίτερα αποδοτικές.
  • Οι παιδαγωγικές μέθοδοι που σχετίζονται με τη χρήση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (EdTech) και εφαρμόζονται από τους εκπαιδευτικούς, μπορούν επίσης να προωθήσουν την ψυχοκοινωνική ευημερία των μαθητών, καθώς επιτρέπουν την επικοινωνία με τις τοπικές κοινότητες και τον παγκόσμιο πληθυσμό και συχνά περιλαμβάνουν κάποιο στοιχείο παιχνιδιού και ψυχαγωγίας.

Σπάζοντας τη σιωπή γύρω από την ψυχική υγεία, βάζοντας τέλος στον στιγματισμό

Μια άλλη θετική τάση που προέκυψε εν είδει ανάγκης σε αυτή την ταραχώδη περίοδο είναι η εκ νέου έμφαση στην ψυχική υγεία και την ευεξία των παιδιών. Για να συμμετάσχουν οι γονείς και να τους δοθεί η δυνατότητα να προστατεύσουν τα παιδιά τους όσο το δυνατόν πληρέστερα, δημιουργήθηκαν εργαλεία καθοδήγησης και ευαισθητοποίησης, τα οποία συνέβαλαν στον αποστιγματισμό της ψυχικής υγείας των παιδιών. Οι εκστρατείες δημόσιας υγείας έχουν διεξάγεται με τη χρήση νέων ΜΜΕ, όπως το #HealthyAtHome του ΠΟΥ,  που περιλαμβάνει μια ολόκληρη σειρά εύληπτων συμβουλών προς γονείς και άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας.