Θέμα 2 Ακούγοντας τους γονείς

Η ακρόαση αποτελεί ένα από τα κλειδιά της αποτελεσματικής επικοινωνίας.

Όταν είστε καλός ακροατής, λαμβάνετε περισσότερες πληροφορίες για τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Επωφελείστε επίσης πλήρως από τη βαθιά γνώση των γονέων για τα παιδιά τους. Δείχνετε επίσης στους γονείς ότι εκτιμάτε την εμπειρία, τις ιδέες και τις απόψεις τους και ότι λαμβάνετε σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες τους.

  • Αφήστε τους γονείς να τελειώσουν αυτό που λένε πριν μιλήσετε εσείς. Στη συνέχεια, συνοψίστε τα όσα είπαν οι γονείς και ελέγξτε ότι έχετε καταλάβει σωστά.
  • Ελέγξτε το συναίσθημα καθώς και το περιεχόμενο των όσων είπαν οι γονείς.
  • Χρησιμοποιήστε ερωτήσεις ανοικτού τύπου για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες αν τις χρειάζεστε. Οι ερωτήσεις ανοικτού τύπου δίνουν στους ανθρώπους τη δυνατότητα να αναπτύξουν αυτά που λένε και όχι απλώς να πουν ναι ή όχι.
  • Προσπαθήστε να κατανοήσετε τις απόψεις των γονέων, ακόμη και αν διαφωνείτε με αυτά που λένε. Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση τους.