Θέμα 2 Γιατί είναι σημαντική η ευημερία στο σχολείο;

  • Η ευημερία είναι σημαντική στο σχολείο, επειδή τα σχολεία διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην υποστήριξη των μαθητών ώστε να πραγματοποιούν επιλογές υγιεινού τρόπου ζωής και να κατανοούν τις επιπτώσεις των επιλογών τους στην υγεία και την ευημερία τους.
  • Οι κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες, οι γνώσεις και οι συμπεριφορές που οι νέοι άνθρωποι μαθαίνουν στην τάξη τους βοηθούν να αναπτύσσουν ανθεκτικότητα και να καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειρίζονται τη σωματική και ψυχική τους υγεία καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους.
  • Τα σχολεία είναι σε θέση να παρέχουν στους μαθητές αξιόπιστες πληροφορίες και να εμβαθύνουν στην κατανόηση των επιλογών που έχουν στη διάθεσή τους. Είναι επίσης σε θέση να παρέχουν στους μαθητές τις διανοητικές δεξιότητες που απαιτούνται για να αναστοχάζονται κριτικά αυτές τις επιλογές και τις επιρροές που δέχονται από την κοινωνία, π.χ. η πίεση των συνομηλίκων, οι διαφημίσεις, τα μέσων κοινωνικής δικτύωσης και οι οικογενειακές και πολιτισμικές αξίες.
  • Η ευημερία συνδέεται άμεσα με τις ακαδημαϊκές επιδόσεις και αντιστρόφως, δηλαδή η ευημερία αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για τις επιδόσεις και οι επιδόσεις είναι απαραίτητες για την ευημερία.
  • Η σωματική δραστηριότητα συνδέεται με τη βελτίωση της μάθησης και της ικανότητας συγκέντρωσης.
  • Οι εύρωστες, υποστηρικτικές σχέσεις παρέχουν στους μαθητές τα συναισθηματικά εφόδια για να βγουν από τη διανοητική «ζώνη άνεσης» και να εξερευνήσουν νέες ιδέες και τρόπους σκέψης, προϋπόθεση θεμελιώδης για τη διαμόρφωση του μορφωτικού τους επιπέδου.
  • Η ευημερία είναι επίσης σημαντική για την ανάπτυξη σημαντικών δημοκρατικών ικανοτήτων. Τα θετικά συναισθήματα συνδέονται με την ανάπτυξη ευελιξίας και προσαρμοστικότητας, ανοικτής διάθεσης για άλλες κουλτούρες και πεποιθήσεις, αυτεπάρκεια και ανεκτικότητα στην αμφιθυμία, που αποτελούν τις βασικές αρχές του Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τις Ικανότητες για έναν Δημοκρατικό Πολιτισμό (2018).