Θέμα 2 Διαδικασία της επικοινωνίας

Η διαδικασία της επικοινωνίας απαρτίζεται από διάφορα στοιχεία. Πρώτον, υπάρχει ο πομπός που διατυπώνει το λεκτικό ή μη λεκτικό μήνυμα.

Το μήνυμα αυτό θα μπορούσε να είναι μια ιδέα, μια σκέψη, μια γνώμη ή ένα συναίσθημα. Το μήνυμα διαβιβάζεται μέσω ενός μέσου (καναλιού) στον δέκτη.

Τα κανάλια επικοινωνίας μπορεί να είναι προσωπικές συνομιλίες, τηλεφωνήματα, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ. Ο δέκτης που λαμβάνει το μήνυμα το νοηματοδοτεί και παρέχει σχετική ανατροφοδότηση. Κατά τη διαδικασία της επικοινωνίας μπορεί να απαντηθούν εμπόδια, όπως θόρυβος, απόσταση, γλώσσα κ.λπ.