Θέμα 2 Ενίσχυση της ρύθμισης του συναισθήματος

2.1. Διαφορά μεταξύ σκέψης, συναισθήματος και συμπεριφοράς και η αλληλεπίδρασή τους

Η συμπεριφορά μας είναι συνέπεια των συναισθημάτων μας και αυτά προκαλούνται από τις σκέψεις μας. Αλλά, με τη σειρά της, η συμπεριφορά επηρεάζει αυτά που αισθανόμαστε και αυτά που σκεφτόμαστε. Έτσι, οι τρεις αυτές πτυχές είναι αλληλένδετες, αλλά είναι σημαντικό να τις διακρίνουμε για να κατανοήσουμε την ανθρώπινη λειτουργία. 

Δείτε αυτό το βίντεο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη σύνδεση μεταξύ συναισθημάτων, σκέψεων και συμπεριφορών: https://www.youtube.com/watch?v=x7agNuTrMgg

2.2. Έκφραση ευχάριστων και δυσάρεστων συναισθημάτων με κατάλληλο τρόπο(όχι καταπίεση, αυτοέλεγχος, ανοχή).

  • Εκτός από τον εντοπισμό των συναισθημάτων μας, είναι σημαντικό να μάθουμε πώς να τα εκφράζουμε σωστά.
  • Το να εκφράζεις αυτό που νιώθεις και να γίνεσαι κατανοητός από τους άλλους, σε κάνει να νιώθεις καλά και σχετίζεσαι καλύτερα με τους άλλους, επειδή βελτιώνεις την επικοινωνία.
  • Είναι σημαντικό, όταν εκφράζετε τα συναισθήματά σας, να αφιερώνετε πρώτα χρόνο για να τα σκεφτείτε, να βάλετε σε τάξη τις ιδέες σας και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να εκφραστείτε καλύτερα.
  • Ορισμένοι άνθρωποι δυσκολεύονται περισσότερο από άλλους να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, για διάφορους λόγους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να είναι χρήσιμο να το κάνουν γραπτώς στην αρχή. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να επανεξετάσουν αυτό που έγραψαν για να είστε σίγουροι ότι είναι αυτό που θέλετε να μεταφέρετε. Ωστόσο, η λεκτική επικοινωνία σε συνδυασμό με την μη λεκτική (χειρονομίες κλπ.) είναι ο καλύτερος τρόπος για να σχετιστείτε.
  • Μια άλλη σημαντική πτυχή είναι η αξιολόγηση του πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για την έκφραση συναισθημάτων. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του θυμού, αυτός είναι συχνά τόσο έντονος που μας καταβάλλει και μας δυσκολεύει να σκεφτούμε καθαρά.