Θέμα 2 Ερευνητικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις και πολιτικές

Μπορείτε να σχεδιάσετε μια παρέμβαση χρησιμοποιώντας ένα τεκμηριωμένο πλαίσιο που έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό και μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο στο σχεδιασμό συμπεριφορικών, κοινωνικών και συναισθηματικών παρεμβάσεων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο CASEL (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning) για το σχεδιασμό παρεμβάσεων συναισθηματικής και κοινωνικής μάθησης (SEL).

Πλαίσιο CASEL: στοχεύει στην ανάπτυξη 5 κοινωνικών και συναισθηματικών ικανοτήτων των μαθητών:

 • Picture142
  Αυτογνωσία
 • Picture147
  Αυτοδιαχείριση
 • Picture148
  Κοινωνική ευαισθητοποίηση
 • Picture176
  Δεξιότητες σχέσεων
 • Picture175
  Υπεύθυνη λήψη αποφάσεων
Casel, 2017

Πλεονεκτήματα του πλαισίου CASEL

Ακαδημαϊκά πλεονεκτήματα:

 • Picture177
  Αύξηση των συνολικών βαθμών
 • Picture178
  Υψηλότερα ποσοστά παρακολούθησης

Κοινωνικά, συναισθηματικά και συμπεριφορικά πλεονεκτήματα:

 • Picture179
  Καλύτερη αντιμετώπιση του συναισθηματικού στρες, ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, θετική αυτοεικόνα, καλύτερη κοινωνική συμπεριφορά.
 • Picture180
  Αποφυγή της πίεσης των συνομηλίκων για συμμετοχή σε επιβλαβείς δραστηριότητες, μείωση των προβλημάτων συμπεριφοράς και της κατάχρησης ουσιών

Ο οργανισμός CASEL έχει αναπτύξει έναν οδηγό με 3 πρακτικές ασκήσεις που θα σας βοηθήσουν να εφαρμόσετε την κοινωνική και συναισθηματική μάθηση στις τάξεις, στα σχολεία και σε άλλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

https://schoolguide.casel.org/uploads/2018/12/CASEL_SEL-3-Signature-Practices-Playbook-V3.pdf

Οι 3 πρακτικές SEL:

Ή ρουτίνες, ή τελετουργίες, για την οικοδόμηση της αίσθησης κοινότητας. Π.χ:

 • Πρωινοί κύκλοι
 • Χαμογελάστε θερμά και χαιρετήστε κάθε άτομο
 • Δραστηριότητες χαιρετισμού για όλη την ομάδα

Διαδραστικές & αναστοχαστικές εμπειρίες. Π.χ:

 • Δραστηριότητα «Σκέψου, γράψε, συζήτησε, μοιράσου»
  (σιωπηλός χρόνος για προβληματισμό, χρόνος για γράψιμο, συζητήσεις με συνεργάτες, κλείσιμο με ομαδικό μοίρασμα).
 • Διάλειμμα ενσυνειδητότητας ενός λεπτού (μια δραστηριότητα που ηρεμεί, προάγει την συγκέντρωση και τη μάθηση)

Αντικατοπτρίζει τη μάθηση – δείχνει υποστήριξη και αίσθημα ολοκλήρωσης Π.χ.:

 • Κάτι που έμαθα σήμερα…
 • Κάτι που θα κάνω ως αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης/ενημέρωσης είναι…
 • Κάτι για το οποίο εξακολουθώ να αναρωτιέμαι…

Ερευνητικά τεκμηριωμένες πολιτικές

1

Είναι σημαντικό να ελέγξετε τους εθνικούς κανόνες και πολιτικές της χώρας σας σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης μιας παρέμβασης ή με το τι θεωρείται αποδεκτό περιεχόμενο για μια παρέμβαση σε ένα σχολείο ή ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο.

2

Μπορείτε επίσης να αναπτύξετε ορισμένες πολιτικές σχετικές με το εκπαιδευτικό σας περιβάλλον για να δείξετε τη δέσμευσή σας στην βελτίωση της ψυχικής υγείας των μαθητών σας.

3

Η πολιτική ψυχικής υγείας ενός σχολείου (ή οποιουδήποτε εκπαιδευτικού πλαισίου) είναι ένα έγγραφο που εξηγεί τις αξίες, τις αρχές και τις στρατηγικές που θα εφαρμόσει το σχολείο για να υποστηρίξει τους μαθητές του σε θέματα ψυχικής υγείας και να προωθήσει την ευημερία των μαθητών.

Αν θέλετε να αναπτύξετε τη δική σας πολιτική για την ψυχική υγεία και ευημερία, λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω:

Συμμετοχή μαθητών & γονέων

Συμβουλευτείτε τους μαθητές, τους γονείς ή κηδεμόνες κατά τη δημιουργία αυτής της πολιτικής

Να είστε ξεκάθαροι

Να καταστήσετε σαφείς τις πολιτικές και να είστε διαφανείς ως προς τον τρόπο με τον οποίο τις αναπτύσσονται.

Ανασκόπηση & Ενημέρωση

Προγραμματίστε μια ετήσια συνάντηση για να επανεξετάσετε ή να επικαιροποιήσετε τις πολιτικές σας

Προβολή των πολιτικών

Προβάλλετε τις πολιτικές σας για την ψυχική υγεία και ευημερία στο σχολείο σας, π.χ. στο χώρο υποδοχής, στους κοινόχρηστους χώρους ή στον ιστότοπο.

Εξετάστε τις απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις:

 • Έχει το σχολείο σας πολιτική ψυχικής υγείας;
 • Αν ναι, απευθύνεται επαρκώς στην ψυχική υγεία των μαθητών;
 • Εάν δεν έχετε ξεχωριστή πολιτική για την ψυχική υγεία, οι σχετικές πολιτικές σας προωθούν επαρκώς την ψυχική υγεία;