Θέμα 2 Η αποτελεσματικότητα των σχολικών παρεμβάσεων

Paulus et al., 2016

Τι είναι η κοινωνική και συναισθηματική μάθηση (SEL: Social and Emotional Learning) στην εκπαίδευση;

Η SEL είναι μια εκπαιδευτική μεθοδολογία που βοηθά τους μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και ηλικιών να αναπτύξουν τις συναισθηματικές, συμπεριφορικές και κοινωνικές τους δεξιότητες. Με τις παρεμβάσεις που βασίζονται στην SEL οι μαθητές μπορούν:

 • Picture109
  Να έχουν καλύτερη κατανόηση των συναισθημάτων τους.
 • Picture112
  Να αναπτύξουν δεξιότητες συμπεριφοράς και επικοινωνίας.
 • Picture113
  Να ρυθμίζουν καλύτερα τα συναισθήματά τους & να δείχνουν ενσυναίσθηση στους άλλους.
 • Picture114
  Να λαμβάνουν υπεύθυνες αποφάσεις για να επιτύχουν τους ακαδημαϊκούς τους στόχους, να φτιάξουν θετικές κοινωνικές σχέσεις και να βελτιώσουν την ευημερία τους.
 • Picture12
  Να αναπτύξουν την αυτογνωσία τους να μπορούν να αυτορρυθμίζονται.
Weissberg et al. 2015

Οι σχολικές παρεμβάσεις υπό την καθοδήγηση των δασκάλων μπορούν να εφαρμοστούν στο 100% των μαθητών που:

Picture116 Ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες:

 • Χαμηλό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο
 • Οικογενειακή βία
 • Διατάραξη της ρουτίνας και των δραστηριοτήτων τους
 • Προϋπάρχουσες παθήσεις (π.χ. ΔΕΠΥ)

Picture117 Αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας:

 • Η κατάθλιψη και το άγχος διπλασιάστηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας
 • Τα μεγαλύτερα παιδιά και οι έφηβοι επηρεάζονται περισσότερο
 • Μειωμένη κοινωνική αλληλεπίδραση και λήθαργος
 • Αυξημένα επίπεδα χρήσης του Διαδικτύου και των ηλεκτρονικών υπολογιστών

Οι σχολικές παρεμβάσεις υπό την καθοδήγηση των δασκάλων είναι αποτελεσματικές όταν είναι:

5 βήματα προς την ψυχική υγεία και ευημερία: Ένα πλαίσιο για τα σχολεία για το σχεδιασμό αποτελεσματικών παρεμβάσεων (από το Anna Freud National centre for Children and families)

Anna Freud National centre for Children and Families