Θέμα 2 Σημασία της επικοινωνίας σε μικρή σχολική ηλικία

Κατά τη διάρκεια μιας ημέρας στο σχολείο, ένα παιδί συσσωρεύει κάποια ένταση και κόπωση.

Όταν ακούτε το παιδί, αυτό μπορεί να απελευθερώσει όλο αυτό το άγχος και να ανακουφιστεί. Αναπτύσσει μια αίσθηση συναισθηματικής ασφάλειας. Αισθάνεται ότι το επικυρώνετε και ότι αυτό που βιώνει είναι φυσιολογικό. Στη συνέχεια, μπορεί να αναπτύξει στρατηγικές για να διαχειρίζεται καλύτερα τα συναισθήματά του, σε περίπτωση που συμβεί ξανά κάτι παρόμοιο. Είναι επίσης καλύτερα προετοιμασμένο για μάθηση όταν επιστρέψει στην τάξη την επόμενη μέρα.

Μέσω της επικοινωνίας μπορείτε να αναπτύξετε μια θετική σχέση με το παιδί. Όταν ακούτε ένα παιδί, ενισχύετε την εμπιστοσύνη του στον εαυτό του και στους ενήλικες. Τότε αναγνωρίζει την αξία του, επειδή βλέπει ότι ενδιαφέρεστε γι’ αυτό και γι’ αυτό που βιώνει.

Αν εδραιώσετε ανοιχτή και ειλικρινή επικοινωνία με το παιδί, θα σας μιλήσει πιο εύκολα για τα σημαντικά πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή του.