Θέμα 2 Συντονισμός

«…είναι το παιδί μου έτοιμο να ακούσει, να μάθει, να κατανοήσει;»

  • Ποιο είναι το πρώτο βήμα συντονισμού όταν το παιδί μας δυσκολεύεται να ελέγξει τον εαυτό του ή να λάβει ορθές αποφάσεις;
  • Γιατί αν δεν αντιδράσουμε απλώς στην πρόδηλη συμπεριφορά του παιδιού, αλλά συντονιστούμε με την αγωνία που βιώνει, του επιτρέπουμε να μεταβεί από μια κατάσταση αντίδρασης σε μια κατάσταση πρόσληψης.
  • Οι γονείς θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν μια ασφαλή βάση από την οποία το παιδί μπορεί να απομακρυνθεί για να εξερευνήσει, γνωρίζοντας ότι μπορεί να λάβει φροντίδα όταν τη χρειαστεί και ότι μπορεί να επιστρέψει σε αυτή τη βάση ανά πάσα στιγμή.
  • Ο συντονισμός γονέα-παιδιού είναι επίσης ουσιώδης για να βοηθηθούν τα παιδιά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων συναισθηματικής ρύθμισης που είναι απαραίτητες για την ψυχική τους ευημερία.