Θέμα 2 Χαρακτηριστικά της προσωπικότητας

Ορισμός: Η προσωπικότητα είναι ένα σύνολο χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων που διαμορφώνουν το άτομο και το διαφοροποιούν από τους άλλους.

Ορισμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας θεωρείται ότι προστατεύουν την ψυχική υγεία και ενισχύουν τη συναισθηματική ευημερία: εξωστρέφεια, γνωστική ευελιξία, συναισθηματική σταθερότητα. Οι Hill & Argyle (2001) θεωρούν τη συναισθηματική σταθερότητα ως μια σημαντική διάσταση της ευτυχίας.

Χαρακτηριστικά όπως ο νευρωτισμός (συναισθηματική αστάθεια), η ακαμψία, η χαμηλή ανοχή στη ματαίωση, η τελειομανία θεωρούνται παράγοντες κινδύνου για την ψυχική υγεία. Τα άτομα με υψηλό βαθμό νευρωτισμού αντιδρούν στα γεγονότα με πολύ άγχος και ανησυχία, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να εμφανίσουν διάφορες μορφές ψυχοπαθολογίας, ιδίως διαταραχές διάθεσης και άγχους.

Αν και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τείνουν να είναι σταθερά, όλοι μας μπορούμε να εκπαιδευτούμε και να εξασκηθούμε ενεργά για να ενισχύσουμε ορισμένα θετικά χαρακτηριστικά και να είμαστε πιο ευέλικτοι στα αρνητικά.