Θέμα 3 Γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε και να αναγνωρίζουμε τους παράγοντες κινδύνου και τους προστατευτικούς παράγοντες;

1

Δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στους παράγοντες κινδύνου και στους προστατευτικούς παράγοντες, οι άνθρωποι μπορούν να ενθαρρυνθούν να ενεργούν προληπτικά αντί να αντιδρούν απλώς στο ερέθισμα.

2

Στο παρελθόν, ζητήματα όπως η δημόσια υγεία και η κοινοτική ανάπτυξη δεν αντιμετωπίζονταν με προληπτική προσέγγιση. Για παράδειγμα, αν κάποιος πάθαινε καρδιακή προσβολή – και την ξεπερνούσε – του πρότειναν να σταματήσει το κάπνισμα και να μειώσει την κατανάλωση λίπους.

3

Ωστόσο, σήμερα γνωρίζουμε ότι το σημαντικό είναι να αποτρέψουμε να ξαναεμφανιστεί το πρόβλημα. Αυτή η προσέγγιση δεν είναι μόνο οικονομικά αποδοτική, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι μειώνει την δυσφορία του ατόμου και βελτιώνει την ποιότητα ζωής.

4

Η συζήτηση για τους παράγοντες κινδύνου και τους προστατευτικούς παράγοντες βοηθά τους ανθρώπους να καταλάβουν ότι υπάρχει κάτι που μπορούν να κάνουν, ότι δεν είναι πολύ αργά και ότι μπορούν να γίνουν μέρος της λύσης.

Γνωρίζοντας και αναγνωρίζοντας τους παράγοντες κινδύνου και τους προστατευτικούς παράγοντες για την υγεία σας, θα είστε σε θέση να κατανοήσετε: 

1.Τι μπορεί να βοηθήσει στην προστασία της ψυχικής σας υγείας;

2.Τι μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ψυχική σας υγεία;

3.Πώς μπορείτε να αναπτύξετε δεξιότητες αντιμετώπισης για την ψυχική υγεία;

4.Θα μπορέσετε να μειώσετε τους κινδύνους για την υγεία σας à υιοθετώντας ένα ενεργό ρόλο