Θέμα 3 Γραμματισμός στα ΜΜΕ

Ο γραμματισμός στα ΜΜΕ είναι η ικανότητα πρόσβασης, κατανόησης και κριτικής αξιολόγησης διαφόρων πτυχών των ΜΜΕ και του περιεχομένου τους και δημιουργίας επικοινωνιών σε διάφορα πλαίσια. (EC Media Literacy Portal, χωρίς ημερομηνία)

Ο γραμματισμός στα ΜΜΕ θεωρείται επίσης μαθησιακή προσέγγιση του 21ου αιώνα, η οποία επιτρέπει στους μαθητές:

Ο γραμματισμός στα ΜΜΕ είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τη γενιά του Διαδικτύου, η οποία έχει μεγαλώσει περικυκλωμένη από το Διαδίκτυο και, πιο πρόσφατα, από τα ψηφιακά μέσα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι έρευνες υπογραμμίζουν την ανάγκη ύπαρξης καινοτόμων αιθουσών διδασκαλίας, οι οποίες θα ενσωματώνονται και πλαισιώνονται από ολοένα περισσότερες κινητές και ψηφιακές τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), για την προώθηση εκσυγχρονισμένων, ενταξιακών μαθησιακών πρακτικών που επικεντρώνονται στην καινοτόμο διδασκαλία και τη δημιουργική μάθηση: όπου οι μαθητές είναι σε θέση να αναπτύξουν την ικανότητα σκέψης και να εξασκήσουν νέες δεξιότητες (Bocconi, Kampylis, & Punie, 2012). Αυτές οι μαθησιακές προσεγγίσεις θα επιτρέψουν στους μαθητές που ανήκουν στη Γενιά του Διαδικτύου να στέκονται κριτικά και να ερμηνεύουν το σωστό και το λάθος, όταν, για παράδειγμα, δραστηριοποιούνται σε/με πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (Livingstone, 2014).

Ο Len Masterman επισημαίνει τον κορεσμό των ΜΜΕ ως έναν από τους κύριους λόγους. «Είμαστε εκτεθειμένοι σε περισσότερα μηνύματα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε μία ημέρα απ’ ό,τι ήταν οι παππούδες μας σε ένα μήνα».