Θέμα 3 Ευημερία κατά τη διάρκεια της πανδημίας

  • Η πανδημία του Covid-19 έχει επιφέρει θεμελιώδεις αλλαγές στη ζωή των παιδιών και των εφήβων.
  • Ορισμένα παιδιά και έφηβοι, ιδίως με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως τα οικονομικά μειονεκτούντα άτομα, οι γυναίκες και τα άτομα με προϋπάρχουσες ανάγκες ψυχικής υγείας, πιθανολογείται πως έχουν βιώσει εντονότερες αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία και ευημερία (Public Health England, 2021).
  • Πολυάριθμες μελέτες ανέδειξαν αύξηση καταθλιπτικών και αγχωδών συμπτωμάτων και επίταση του θυμού στα παιδιά (Bignardi et al., 2020, Cost et al. 2021, Zainel et al. 2021).
  • Τα σχολεία και τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της ψυχικής υγείας και της ευημερίας των μαθητών, αναπτύσσοντας προσεγγίσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους. Η συντονισμένη και τεκμηριωμένη προσέγγιση της ψυχικής υγείας και ευημερίας στα σχολεία μπορεί επίσης να συμβάλει στην ενίσχυση της ετοιμότητας για μάθηση.