Θέμα 3 Καθορισμός στόχων

Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις για να αποφασισετε ποιοι στόχοι είναι κατάλληλοι και σχετικοί με μια συγκεκριμένη ομάδα μαθητών. Πρώτον, λάβετε υπόψη σας αυτούς τους παράγοντες:

Σημαντικές ερωτήσεις για να εξετασετε πριν από τον καθορισμό των στόχων παρέμβασης:

 • Picture119
  Ποιες είναι μερικές από τις ανάγκες των μαθητών που πρέπει να αντιμετωπιστούν;
 • Picture121
  Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα;
 • Picture120
  Ποιοι είναι οι δείκτες που δείχνουν ότι η παρέμβαση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση;
 • Picture122
  Τι πρέπει να επιτευχθεί με την παρέμβαση;
 • Picture123
  Ποιού η συμπεριφορά πρέπει να αλλάξει;
 • Picture124
  Πώς θα μοιάζει η επιτυχία;
 • Picture125
  Ποιες δεξιότητες ή γνώσεις θα αποκτήσουν οι μαθητές;
 • Picture126
  Ποια είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα;
 • Picture127
  Πόση αλλαγή χρειάζεται;
 • Picture128
  Ποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν στο περιβάλλον;
 • Picture129
  Ποιοι πόροι χρειάζονται για να γίνουν αλλαγές (π.χ. εργαλεία και δεξιότητες);

Ένας έξυπνος στόχος (SMART) πρέπει να είναι:

 • Picture131
  Όταν οι στόχοι είναι SMART είναι πιο εστιασμένοι, εύκολα ανιχνεύσιμοι, σημαντικοί για τον μαθητή και επομένως πιο πιθανό να επιτευχθούν.
 • Picture132
  Σκεφτείτε και δημιουργήστε τους δικούς σας στόχους και καθοδηγήστε τους μαθητές σας να δημιουργήσουν τους δικούς τους SMART στόχους!

Μια φόρμα για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να σχεδιάσουν στόχους SMART

https://www.huronhs.com/Downloads/smart-goals.pdf

Αναστοχασμός: Μπορείτε να σκεφτείτε κάποια παραδείγματα στόχων παρέμβασης- σκεφθείτε SMART στόχους και μη SMART στόχους.