Θέμα 3 Κατάλληλες στρατηγικές για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης

3.1. Συμπεριφορική Κινητοποίηση

  • Η συμπεριφορική κινητοποίηση αναφέρεται σε δραστηριότητες ή έκθεση σε ευχάριστες καταστάσεις που περιλαμβάνουν επαφή με θετική ενίσχυση. Για παράδειγμα, αν είστε άτομο που του αρέσουν τα σπορ, τότε ενθαρρύνετε τον εαυτό σας να παίξει κάποιο άθλημα όπως το τένις θα ήταν ένας τρόπος να ενισχύσετε θετικά τον εαυτό σαςγια να βελτιώσετε τη διάθεσή σας.
  • Ο στόχος είναι να πείσουμε τον εαυτό μας να ξεκινήσει να αλλάζει συμπεριφορά, διότι αν πάσχουμε από κατάθλιψη τείνουμε να είμαστε πιο αδρανείς και να συμμετέχουμε ελάχιστα σε ευχάριστες δραστηριότητες. Για το σκοπό αυτό, είναι σημαντικό οι συμπεριφορές που εκτελούνται να αποσκοπούν στην επίτευξη σημαντικών στόχων και να υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ενισχυθούν από το πλαίσιο

Δείτε αυτό το βίντεο που περιλαμβάνει μερικές συμβουλές για την ενεργοποίηση της συμπεριφοράς: https://www.youtube.com/watch?v=HBVACtJCN3M 

3.2. Mindfulness (Ενσυνειδητότητα)

-> Η ίδια τεχνική που αναφέρεται στο 2.8. από το Θέμα 2: ειδικές στρατηγικές για τη διαχείριση του στρες.

  • Πρόκειται για μια πρακτική βασισμένη στο διαλογισμό που συνίσταται στην εξάσκηση μας να εστιάζουμε την προσοχή μας στο παρόν.
  • Η ενσυνειδητότητα σημαίνει να αφήνουμε τις σκέψεις να ρέουν χωρίς αντίσταση ή κρίση, παρατηρώντας απλώς πώς έρχονται και φεύγουν. Είναι σημαντικό να διακρίνουμε μεταξύ της εστίασης της προσοχής και της στάσης με την οποία αυτή γίνεται. Εκτός από την εστίαση της προσοχής στο παρόν, θα πρέπει να υιοθετήσουμε μια στάση που χαρακτηρίζεται από περιέργεια, άνοιγμα και αποδοχή.
  • Οι πρακτικές ενσυνειδητότητας μπορεί να γίνονται τυπικά ή άτυπα. Η τυπική πρακτική της ενσυνειδητότητας απαιτεί τουλάχιστον 45 λεπτά την ημέρα κάνοντας ασκήσεις διαλογισμού ενσυνειδητότητας. Από την άλλη πλευρά, η άτυπη πρακτική ενσυνειδητότητας συνίσταται στην εφαρμογή των δεξιοτήτων ενσυνειδητότητας σε οποιαδήποτε καθημερινή ενέργεια, όπως το φαγητό ή το περπάτημα.

Δείτε αυτό το σύντομο βίντεο για να μάθετε πώς να εξασκείτε την ενσυνειδητότητα: https://www.youtube.com/watch?v=bLpChrgS0AY

3.3. Γνωστική αναδόμηση

-> Η ίδια τεχνική που αναφέρεται στο 1.7. από το θέμα 1: ειδικές στρατηγικές για την διαχείριση του άγχους

  • Αποτελείται από τον εντοπισμό και την αμφισβήτηση των δυσπροσαρμοστικών σκέψεων. Στη συνέχεια, αυτές θα αντικατασταθούν από πιο κατάλληλες και η συναισθηματική δυσκολία που προκαλούν οι σκέψεις αυτές θα μειωθεί ή θα εξαλειφθεί.
  • Η τεχνική περιλαμβάνει τη συζήτηση των αρνητικών αυτόματων σκέψεων που εμφανίζονται σε καταστάσεις που προκαλούν άγχος ή άλλη συναισθηματική δυσφορία (π.χ. “Νομίζουν ότι είμαι βαρετός”) και την αντικατάστασή τους με πιο λογικές πεποιθήσεις ή σκέψεις (π.χ. “Δεν μπορώ να διαβάσω το μυαλό των άλλων ανθρώπων, μάλλον είναι κουρασμένοι τώρα”).

Δεν είναι μια εύκολη τεχνική, αλλά μπορείτε να κάνετε κάποιες ενέργειες. Δείτε αυτό το βίντεο αν σας ενδιαφέρει! https://www.youtube.com/watch?v=YxJCM-hXp-M