Θέμα 3 Μιλώντας με τους γονείς

Σε κάθε αλληλεπίδραση με τους γονείς, ένας από τους στόχους σας είναι να ενισχύσετε τη συνεργασία σας μαζί τους. Είναι πιο πιθανό να πετύχετε αυτόν τον στόχο αν μιλάτε στους γονείς με σαφήνεια και διακριτικότητα.

  • Εντοπίστε και μοιραστείτε τα θετικά στοιχεία που αφορούν τη μάθηση, τη συμπεριφορά και τις εμπειρίες του παιδιού.
  • Να είστε ανοιχτοί και ειλικρινείς. Δώστε στους γονείς ακριβείς πληροφορίες σχετικά με όσα παρατηρείτε.
  • Σκεφτείτε πριν μιλήσετε, ειδικά όταν μιλάτε με τους γονείς για δύσκολα ή ευαίσθητα θέματα.
  • Ζητήστε την άποψη των γονέων.
  • Δώστε στους γονείς τη δυνατότητα να λάβουν συνειδητές αποφάσεις. Μπορείτε να προτείνετε ιδέες, αλλά οι γονείς θα αποφασίσουν τι θα κάνουν στη συνέχεια.
  • Αν δεν είστε σίγουροι για το τι να πείτε στη συνέχεια ή πώς να το πείτε, δεν χρειάζεται να απαντήσετε αμέσως.