Θέμα 3 Μοντέλα επικοινωνίας

Η βασική ροή επικοινωνίας απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα, που δείχνει ότι ο πομπός έχει μια ιδέα η οποία μεταδίδεται ως κωδικοποιημένο μήνυμα στον δέκτη, ο οποίος καλείται να αποκωδικοποιήσει το μήνυμα και να το νοηματοδοτήσει. Στη συνέχεια, ο πομπός και ο δέκτης ανταλλάσσουν σχόλια (ανατροφοδότηση) με τη διαδικασία επικοινωνίας. Τα μοντέλα επικοινωνίας είναι σημαντικά επειδή δείχνουν πώς λειτουργεί η επικσχετικάοινωνία από τη διαβίβαση του μηνύματος μέχρι την ερμηνεία και την κατανόησή του.

Υπάρχουν δύο είδη επικοινωνίας: η λεκτική επικοινωνία και η μη λεκτική επικοινωνία.

Η προφορική επικοινωνία είναι ο προφορικός λόγος και πραγματοποιείται μέσω συζητήσεων, συνομιλιών, τηλεδιασκέψεων κ.λπ. Η προφορική επικοινωνία αποτελεί γρήγορο και εύκολο τρόπο διαμοίρασης σκέψεων και ιδεών. Η αποτελεσματικότητα της προφορικής επικοινωνίας εξαρτάται τόσο από τις λεκτικές δεξιότητες του ατόμου, όπως από τη σαφήνεια της ομιλίας, την ένταση της φωνής, τον τόνο, την επιλογή των λέξεων, όσο και από τη μη λεκτική επικοινωνία, όπως τη γλώσσα του σώματος.

Ένα άλλο είδος λεκτικής επικοινωνίας είναι η γραπτή επικοινωνία. Η γραπτή επικοινωνία επιτυγχάνεται μέσω γραπτών συμβόλων, όπως η γλώσσα. Πραγματοποιείται με τη χρήση επιστολών, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γραπτών μηνυμάτων, εγγράφων κ.λπ. Η αποτελεσματικότητα της γραπτής επικοινωνίας εξαρτάται επίσης από τις προφορικές δεξιότητες, όπως το στυλ γραφής, η γραμματική, το λεξιλόγιο κ.λπ. Το άλλο είδος επικοινωνίας είναι η μη λεκτική επικοινωνία.

Οι σωματικές κινήσεις, όπως οι χειρονομίες, το χαμόγελο και κυρίως η οπτική επαφή αποκαλύπτουν τα συναισθήματα και παρέχουν το περικείμενο των λέξεων που εκφέρονται.

Πώς επικοινωνούμε;

Οι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται τον λόγο όταν σκέφτονται την επικοινωνία, αλλά υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι. Μπορούμε επίσης να επικοινωνούμε χρησιμοποιώντας:

  • Εκφράσεις προσώπου
  • Χειρονομίες
  • Δείχνοντας / Χρησιμοποιώντας τα χέρια
  • Γραφή
  • Σχέδιο
  • Άγγιγμα
  • Οπτική επαφή
  • Τεχνικό εξοπλισμό π.χ. μηνύματα κειμένου μέσω υπολογιστή

Για να είναι αποτελεσματική η επικοινωνία πρέπει να καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον (να μιλάμε την ίδια γλώσσα), να έχουμε οπτική επαφή, να προσαρμόζουμε την ένταση του ήχου, να μιλάμε με την κατάλληλη ταχύτητα …