Θέμα 3 Τρέχουσα κατάσταση Covid-19, Αντιμετώπιση πόρων παραπληροφόρησης για τα εμβόλια

Ως επαγγελματίας, μπορεί να υπάρξουν φορές που θα χρειαστεί να εκφράσετε ανησυχίες στους γονείς σχετικά με τη συμπεριφορά, την ευεξία ή την ανάπτυξη ενός παιδιού.

Μια προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων θα σας βοηθήσει να συνεργαστείτε με τους γονείς για να άρετε αυτές τις ανησυχίες σας. Η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει:

  • προσδιορισμό του προβλήματος
  • συνειρμική αναζήτηση όσο το δυνατόν περισσότερων λύσεων
  • από κοινού αξιολόγηση των υπέρ και των κατά
  • απόφαση για μια λύση που θα εφαρμοστεί δοκιμαστικά
  • εφαρμογή της λύσης στην πράξη
  • επανεξέταση της λύσης μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.

Ένα από τα κλειδιά αυτής της προσέγγισης είναι να συζητάμε τις ανησυχίες όταν προκύπτουν. Τα προβλήματα συνήθως δεν εξαφανίζονται από μόνα τους. Και αν αφήνετε τα προβλήματα να συσσωρεύονται, μπορεί να είναι όλο και πιο δύσκολο να αντιμετωπιστούν.