Θέμα 3 Τρόποι σύνδεσης με τους μαθητές σας

Πολλοί δάσκαλοι και εκπαιδευτές σε εκπαιδευτικά κέντρα αισθάνονται μερικές φορές ανίσχυροι όταν πρόκειται να προσεγγίσουν τους μαθητές τους.

Οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτές είναι πολλά περισσότερα από άτομα που απλώς βγάζουν μια ύλη και δίνουν σημειώσεις.

Αυτό που προκαλεί έκπληξη είναι ότι υπάρχουν μαθητές που τους αρέσει να πηγαίνουν στο σχολείο και δεν είναι απαραίτητα οι καλύτεροι της τάξης. Πολλοί από αυτούς προέρχονται και από μειονεκτικό κοινωνικό περιβάλλον.

Για τους μαθητές αυτούς, το σχολείο είναι το καλύτερο μέρος της ημέρας τους, επειδή προσφέρει μια διαφυγή από τη ζωή τους στο σπίτι, από μια δύσκολη ή και μίζερη οικογενειακή κατάσταση. Αλλά δεν μιλάνε γι’ αυτό! Σιωπούν γιατί είναι ένα κομμάτι του εαυτού τους που θέλουν να κρύψουν.

Επομένως, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι οι μαθητές είναι πολλά περισσότερα από τη ζωή που ζουν μέσα στην τάξη, και είναι σημαντικό να ενδιαφερθούμε για έναν μαθητή εκτός σχολικής ημέρας.