Θέμα 3 Aποτελεσματική εφαρμογή παρεμβάσεων στο σχολείο – Καλές πρακτικές

Συμβουλές για το πώς να δημιουργήσετε μια επιτυχημένη παρέμβαση

https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/effective-interventions-in-education/

Αυτό το βίντεο “καλής πρακτικής” δείχνει πώς το σχολείο Boa Àgua στην Πορτογαλία ενέπλεξε τους γονείς και την τοπική κοινότητα για να βελτιώσει τα ακαδημαϊκά αποτελέσματα των παιδιών και τη συναισθηματική μάθηση. Το σχολείο έλαβε υποστήριξη από το INCLUD-ED, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, που το βοήθησε να πετύχει καλύτερη φοίτηση και καλύτερο σχολικό περιβάλλον.