Θέμα 4 Αντίκτυπος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων

Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και η διαδικτυακή παρουσία έχουν καταστεί ουσιαστικό μέρος της ζωής των παιδιών και των νέων.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (2017), το 2015, ένας τυπικός 15χρονος από μια χώρα μέλος του ΟΟΣΑ χρησιμοποιούσε το διαδίκτυο από την ηλικία των 10 ετών και περνούσε περισσότερες από δύο ώρες τις καθημερινές στο διαδίκτυο μετά το σχολείο και περισσότερες από τρεις ώρες το Σαββατοκύριακο.

Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η εξάρτηση από την ψηφιακή τεχνολογία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει προκαλέσει ανησυχίες σε γονείς, εκπαιδευτικούς, κυβερνήσεις και νέους, καθώς η ψηφιακή τεχνολογία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να προκαλέσουν άγχος, κατάθλιψη, να διαταράξουν τις συνήθειες του ύπνου και να οδηγήσουν σε διαδικτυακό εκφοβισμό και διαστρέβλωση της εικόνας του σώματος.

Τα παιδιά και οι έφηβοι επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τους influencers (φορείς άσκησης επιρροής) και τα όσα αναρτούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία μπορεί να είναι θετικά, λ.χ. να τα εμπνέουν να είναι πιο υγιή, αλλά συχνά προβάλλουν αρνητικά παραδείγματα, μη ρεαλιστικές φιλοδοξίες, οδηγώντας στην παρακολούθηση επικίνδυνων τάσεων(π.χ. TikTok), και έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική τους ευεξία.

Οι έφηβοι και οι νεαροί ενήλικες (16-24) είναι οι πιο συχνοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.  Μπορεί να απολαμβάνουν κάποια οφέλη από τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. μείωση της μοναξιάς ή ενίσχυση των υφιστάμενων φιλικών τους σχέσεων), αλλά η υπερβολική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορεί επίσης να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα (αύξηση των προβλημάτων ψυχικής υγείας, π.χ. άγχος, κατάθλιψη και αυτοκτονική διάθεση).

Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να διδάσκονται τα παιδιά και οι έφηβοι πώς να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.