Θέμα 4 Αντιμετώπιση των δυσκολιών κατά τη διάρκεια των ομαδικών συζητήσεων

Μετά από ένα τραυματικό γεγονός, μια καταστροφή ή μια κρίση δημόσιας υγείας, οι μαθητές μπορεί να δυσκολεύονται, διασφαλείστε τα παρακάτω:

https://store.samhsa.gov/product/tips-talking-helping-children-youth-cope-after-disaster-or-traumatic-event-guide-parents/sma12-4732

Συμβουλές για να μιλήσετε σε παιδιά προσχολικής ηλικίας <5 ετών μετά από μια καταστροφή ή ένα τραυματικό γεγονός

Samhsa.gov

Συμβουλές για συζήτηση με παιδιά και εφήβους 6-19 ετών μετά από μια καταστροφή ή ένα τραυματικό γεγονός

Samhsa.gov

Συμβουλές για να ξεκινήσετε μια συζήτηση για την ψυχική υγεία με παιδιά ηλικίας 6-11 ετών:

 • Για την υποστήριξη των παιδιών, υπάρχουν πάντα όρια στην εμπιστευτικότητα. Βεβαιωθείτε ότι το παιδί γνωρίζει ότι μπορείτε να μιλήσετε με τους γονείς ή τους ειδικούς, αν χρειαστεί.
 • Αφορμές για συζήτηση: Δεν είσαι ο εαυτός σου σήμερα. Θα ήθελες να μιλήσουμε για κάτι; Φαίνεσαι θλιμμένος/ανήσυχος σήμερα. Θέλεις να μιλήσουμε γι' αυτό/μπορώ να κάνω κάτι για να σε βοηθήσω;
 • Εάν ένα παιδί αποκαλύψει ευαίσθητα προσωπικά πράγματα στην τάξη, καλέστε το να μιλήσετε σε ένα ασφαλέστερο, πιο ιδιωτικό περιβάλλον.
 • Το να ζωγραφίζουν ή να παίζουν με παιχνίδια κατά τη διάρκεια της συζήτησης μπορεί να είναι χρήσιμο.
 • Καθίστε σε μια χαμηλή καρέκλα αν μπορείτε - έτσι υπάρχει μικρότερη διαφορά ύψους και θα είστε πιο προσιτοί.
Να είστε ήρεμοι και να αναγνωρίζετε τα συναισθήματά τους
 • Ελέγξτε αν υπάρχουν έμπιστοι ενήλικες (γονείς, η ευρύτερη οικογένεια, δάσκαλοι) ή φίλοι στους οποίους θα μπορούσαν να μιλήσουν.
 • Ακούστε προσεκτικά, να είστε υπομονετικοί και φιλικοί και δώστε την πλήρη προσοχή σας.
 • Ελέγξτε τη γλώσσα του σώματός σας, ώστε το παιδί να ξέρει ότι εστιάζετε σε αυτό.
 • Τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρία μπορεί να δυσκολεύονται να εκφράσουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους και μπορεί να χρειάζονται επιπλέον υποστήριξη.
 • Ενσυναίσθηση και κατανόηση και όχι λύσεις. Όταν ένα παιδί λαμβάνει ενσυναίσθηση αρχίζει να αναπτύσσει εμπιστοσύνη.

Συμβουλές για την έναρξη μιας συζήτησης για την ψυχική υγεία με μαθητές ηλικίας 11-16 ετών:

 • Είναι προτιμότερο να αφήσετε τους εφήβους να κάνουν οι ίδιοι την αρχή για συζήτηση γύρω από την ψυχική τους υγεία. Μπορείτε να οργανώσετε δραστηριότητες όπως: το κουτί της ανησυχίας, συζητήσεις με θέμα "Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε" ή πληροφορίες με πηγές υποστήριξης στις τάξεις ή στους διαδρόμους.
 • Εάν ένας έφηβος αποκαλύψει ευαίσθητα προσωπικά πράγματα στην τάξη, δείξτε ενσυναίσθηση και προσκαλέστε τον να μιλήσει σε ένα ασφαλέστερο, πιο ιδιωτικό περιβάλλον.
 • Αν σας ζητηθεί "να μην το πείτε σε κανέναν", θα πρέπει να ξεκαθαρίσετε ότι αυτό δεν είναι δυνατό και ότι θα πρέπει να μιλήσετε με τους γονείς, αν χρειαστεί.
 • Ελέγξτε αν υπάρχουν άλλοι έμπιστοι ενήλικες ή συνομήλικοι στους οποίους θα μπορούσαν να μιλήσουν.
Να είστε ήρεμοι και να αναγνωρίζετε τα συναισθήματά τους
 • Ακούστε προσεκτικά, να είστε υπομονετικοί και φιλικοί και δώστε την πλήρη προσοχή σας.
 • Ακούστε προσεκτικά, να είστε υπομονετικοί και φιλικοί και δώστε την πλήρη προσοχή σας.
 • Τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία μπορεί να δυσκολεύονται να εκφράσουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους και μπορεί να χρειάζονται επιπλέον υποστήριξη.
 • Παραπέμψτε σε άλλες πηγές υποστήριξης, π.χ. συμβουλευτική ή γραμμές βοήθειας.