Θέμα 4 Λεκτική επικοινωνία

Οι δεξιότητες της λεκτικής επικοινωνίας είναι υπεύθυνες για τον τρόπο με τον οποίο διαβιβάζετε και δέχεστε το μήνυμα.

Για αποτελεσματική επικοινωνία, λέτε αυτό που θέλετε με σαφήνεια και αμεσότητα. Καλό είναι τα μηνύματα να μεταφέρονται όσο το δυνατόν πιο λακωνικά, διότι αν φλυαρείτε, ο ακροατής θα πάψει να σάς προσέχει και δεν θα καταλάβει τι θέλετε να πείτε. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να αφιερώνετε λίγα λεπτά και να σκέφτεστε πριν μιλήσετε, καθώς η ακατάσχετη ομιλία επιφέρει σύγχυση.

Οι καλές δεξιότητες προφορικής επικοινωνίας βελτιώνουν τις σχέσεις μεταξύ ατόμων και ομάδων.

Έχετε καλές δεξιότητες προφορικής επικοινωνίας όταν χρησιμοποιείτε σαφή και ακουστή άρθρωση και διατυπώνετε σαφείς προτάσεις όταν μιλάτε. Επίσης, ακολουθείτε λογικές συλλογιστικές διαδικασίες που διευκολύνουν τη ροή της συζήτησης. Είναι ουσιώδες η ομιλία σας να είναι προσαρμοσμένη στους ακροατές όσον αφορά τη γλώσσα και την τυπικότητα.