Θέμα 4 Πώς μπορούν οι παιδαγωγοί να συμβάλουν στην ανάπτυξη υγιεινού τρόπου ζωής για παιδιά και εφήβους;

  • Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η προαγωγή υγιεινών τρόπων ζωής ήδη από την παιδική και εφηβική ηλικία σημαίνει επένδυση στο μέλλον της κοινωνίας: μια κοινωνία που αποτελείται από άτομα που είναι «υγιή» με πολυδιάστατους όρους (επομένως έχουν σωματική, ψυχική και κοινωνική ευημερία, όπως αυτή νοείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).
  • Αποτελεί επίσης παραγωγική κοινωνία από οικονομική άποψη. Οι υγιείς άνθρωποι εργάζονται, παράγουν, και έχουν μειωμένες απαιτήσεις υγειονομικής περίθαλψης.
  • Οι παιδαγωγοί μπορούν να συμβάλουν στην ευημερία των παιδιών και των νέων με την προαγωγή της απόκτησης δεξιοτήτων ζωής.