Θέμα 4 Τα πρώτα πέντε λεπτά

Η αρχή των πέντε πρώτων λεπτών είναι κάτι απλό που κάθε δάσκαλος, κάθε εκπαιδευτής μπορεί να εφαρμόσει στην τάξη του.

Αυτά τα πρώτα πέντε λεπτά χρησιμοποιούνται για να συμμετάσχουν οι μαθητές, οι σπουδαστές σε μια συζήτηση εκτός εκπαιδευτικού πλαισίου, σε μια πιο προσωπική συζήτηση.

Μπορεί να αφορά τη μέρα τους, τα παιχνίδια, τη μουσική, τα τηλεοπτικά προγράμματα, τον αθλητισμό, τις ταινίες και οτιδήποτε άλλο θέλουν να συζητήσουν. Μπορεί να είναι λίγα λεπτά με κάποιους μόνο μαθητές ή μια πιο γενικευμένη συζήτηση με όλη την τάξη για ένα γεγονός της επικαιρότητας.

Μπορείτε να μάθετε πολλά για τους μαθητές σας μέσα στα λίγα αυτά λεπτά της κάθε ημέρας. Θα εκπλαγείτε. Θα ανακαλύψετε γρήγορα, μέσα από ορισμένες από τις απαντήσεις, ότι κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν εύκολη ζωή.