Θέμα 5 Εκφράζοντας ανησυχίες στους γονείς

Ως επαγγελματίας, μπορεί να υπάρξουν φορές που θα χρειαστεί να εκφράσετε ανησυχίες στους γονείς σχετικά με τη συμπεριφορά, την ευεξία ή την ανάπτυξη ενός παιδιού.

Μια προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων θα σας βοηθήσει να συνεργαστείτε με τους γονείς για να άρετε αυτές τις ανησυχίες σας. Η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει:

 • προσδιορισμό του προβλήματος
 • συνειρμική αναζήτηση όσο το δυνατόν περισσότερων λύσεων
 • από κοινού αξιολόγηση των υπέρ και των κατά
 • απόφαση για μια λύση που θα εφαρμοστεί δοκιμαστικά
 • εφαρμογή της λύσης στην πράξη
 • επανεξέταση της λύσης μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.

Ένα από τα κλειδιά αυτής της προσέγγισης είναι να συζητάμε τις ανησυχίες όταν προκύπτουν. Τα προβλήματα συνήθως δεν εξαφανίζονται από μόνα τους. Και αν αφήνετε τα προβλήματα να συσσωρεύονται, μπορεί να είναι όλο και πιο δύσκολο να αντιμετωπιστούν.

Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές για να θέσετε σε εφαρμογή αυτήν την προσέγγιση:

 • Προετοιμαστείτε για συζητήσεις σχετικά με δύσκολα θέματα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι γονείς μπορεί να αισθανθούν δυσφορία και πίεση από αυτές τις συζητήσεις. Αν επεξεργαστείτε εκ των προτέρων τι πρέπει να πείτε και ποιος είναι ο πιο ευαίσθητος και σεβαστικός τρόπος να το πείτε, μπορεί να βοηθήσει τη συζήτησή σας να πάει καλά.
 • Προσπαθήστε να προγραμματίσετε μια ώρα κατά την οποία οι γονείς είναι πιο διαθέσιμοι. Για παράδειγμα, αν είστε παιδαγωγός ή δάσκαλος, αυτό μπορεί να συμβαίνει κατά τις ώρες που οι γονείς παίρνουν ή αφήνουν τα παιδιά. Ή ίσως είναι καλύτερο να καλέσετε τους γονείς κατά τη διάρκεια της ημέρας.
 • Συζητήστε σχετικά με τη συμπεριφορά τους χωρίς να κρίνετε. Προσπαθήστε να επικεντρωθείτε στα γεγονότα και στο αν η συμπεριφορά είναι κατάλληλη. Για παράδειγμα, «Ο Μπεν ζωγράφισε στον τοίχο και είπε ότι το έκανε ένα άλλο παιδί. Αυτή η συμπεριφορά δεν είναι εντάξει».
 • Εξηγήστε τι μπορεί να συμβάλλει στη συμπεριφορά αυτή. Αυτό μπορεί να βοηθήσει εσάς και τους γονείς να βρείτε τρόπους αλλαγής της συμπεριφοράς. Για παράδειγμα «Όταν ξεκινάει το σχολείο, τα πράγματα μπορεί να είναι δύσκολα. Τα παιδιά συχνά ανησυχούν μήπως μπλέξουν».
 • Ελέγξτε τη γνώμη των γονέων για το θέμα. Να θυμάστε ότι οι αντιλήψεις για το τι είναι κατάλληλο μπορεί να διαφέρουν μεταξύ πολιτισμών ή πλαισίων. Για παράδειγμα, «Πώς το χειρίζεται η οικογένειά σας όταν τα παιδιά δεν λένε την αλήθεια;».
 • Προσφέρετε ρεαλιστικές στρατηγικές κατάλληλες για κάθε οικογένεια. Για παράδειγμα, αν ένα παιδί χρειάζεται να κάνει νέους φίλους αλλά αγχώνεται όταν βρίσκεται μπροστά σε κόσμο, οι γονείς μπορούν για αρχή να προσκαλέσουν άλλα παιδιά να παίξουν στο σπίτι.