Θέμα 5 Κατάλληλες στρατηγικές για την αντιμετώπιση των φοβιών

5.1. Ασθένεια/μεταδοτικότητα: ανοχή

  • Τόσο ο φόβος της ασθένειας όσο και ο φόβος της μετάδοσης πρέπει να ξεπεραστούν με παρόμοιο τρόπο, με την ανοχή και την αντιμετώπιση της δυσφορίας και των αρνητικών συναισθημάτων που προκαλούν.Αυτό μπορεί να γίνει από το άτομο από τη στιγμή που εμφανίζεται ο φόβος. Ωστόσο, μπορεί να είναι πολύ δύσκολο για το άτομο όταν ο φόβος έχει εδραιωθεί καλά, και σε αυτές τις περιπτώσεις το άτομο θα χρειαστεί πιθανώς τη βοήθεια ενός επαγγελματία ψυχικής υγείας για να αντιμετωπίσει τους φόβους του.

Για μερικές πρακτικές συμβουλές σχετικά με το πώς να χειριστείτε αυτά τα ζητήματα, δείτε αυτό το ενδιαφέρον βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=Zqx692vcQms

5.2. Θάνατος: σταδιακή έκθεση και γνωστική αναδόμηση

  • Όπως και άλλοι φόβοι, ο φόβος του θανάτου μπορεί να ξεπεραστεί με την έκθεση και την ανοχή στα ερεθίσματα που σχετίζονται με το θάνατο και κάνουν το άτομο να αισθάνεται άγχος. Και επίσης, μπορεί να αντιμετωπιστεί με την ανάγκη να αλλάξουν ή να γίνουν πιο ευέλικτες οι αρνητικές και παράλογες σκέψεις που συνδέονται με αυτόν τον φόβο.

Δείτε αυτό το βίντεο στο οποίο περιγράφονται ορισμένες δεξιότητες για την αντιμετώπιση του φόβου του θανάτου: https://www.youtube.com/watch?v=KWZh5aZh9dc&t=1102s