Θέμα 5 Μη λεκτική επικοινωνία

Η μη λεκτική επικοινωνία δείχνει τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούνται τα μηνύματα.

Μπορεί να δείξει αν είστε ειλικρινής ή αν αισθάνεστε άβολα. Δείχνει αν ο τόνος της φωνής σας υποστηρίζει τα λόγια σας ή αν είστε μόνο λόγια και δεν λέτε τίποτε ουσιαστικό. Μέσω της μη λεκτικής επικοινωνίας μπορεί να οικοδομηθεί αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.

Δεδομένου ότι οι μη λεκτικές ενδείξεις μεταφέρουν συναισθήματα ή συμπεριφορές κάλυψης, είναι σημαντικό να δίνετε προσοχή στη γλώσσα του σώματός σας καθώς και στη γλώσσα των άλλων.

Ένας από τους σημαντικότερους τρόπους μη λεκτικής επικοινωνίας είναι η γλώσσα του σώματος.

Η γλώσσα του σώματος μεταφέρει μη λεκτικές ενδείξεις και αποτελεί επίσης μέσο επικοινωνίας.

Η οπτική επαφή, οι εκφράσεις του προσώπου και η στάση του σώματος στέλνουν σιωπηλά μηνύματα κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας.